Ekologia

Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kiedy należy złożyć deklarację?

  1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (dotyczy nieruchomości zamieszkałej) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (dotyczy nieruchomości niezamieszkałej).
  2. W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienią się dane mające wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób w przypadku nieruchomości zamieszkałej albo ilość i pojemność pojemników na odpady komunalne, zmniejszenie / zwiększenie częstotliwości odbioru - dla nieruchomości niezamieszkałych) właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.
  3. Obowiązek opłaty wygasa po złożeniu deklaracji zmieniającej (zerowej), w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek np. zmiana właściciela nieruchomości w wyniku jej sprzedaży bądź przekazania w formie darowizny. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego faktu (na formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pkt. A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI, należy zaznaczyć opcję „wygaśnięcie obowiązku opłaty”).

Deklaracja krok po kroku:

1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację możesz:

  • Wypełnić elektronicznie z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl). Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo podpisem elektronicznym CC SEKAP.
  • Pobrać do druku ze strony i po wypełnieniu deklaracji złożyć podpisaną deklarację w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 20A na parterze) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
  • W wersji papierowej pobrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 560B, budynek B, piętro V), a po jej wypełnieniu złożyć deklarację w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 20A na parterze). 

2. W przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości - dołącz pełnomocnictwo do podpisania deklaracji (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis), a gdy jest wymagana opłata – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

Wzór pełnomocnictwa

3. Jeżeli nie pamiętasz numeru działki skorzystaj z planu Miasta Jastrzębie-Zdrój znajdującego się na stronie jastrzebie.pl

Interaktywny Plan Miasta Jastrzębie-Zdrój

4. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu deklaracji skorzystaj z fachowej pomocy w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 560B, budynek B, piętro V) lub pod numerem telefonu 32-47-85-397.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 15.04.2020 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 17.03.2016 r. - 14.04.2020 r.

Deklaracja

PLIK WORD

PLIK PDF

Załącznik nr 1 - współwłaściciele nieruchomości i współużytkownicy

PLIK WORD

PLIK PDF

Załącznik nr 1A - współwłaściciele spółka cywilna

PLIK WORD

PLIK PDF

Załącznik nr 2 - nieruchomości zamieszkałe

PLIK WORD

PLIK PDF

Załącznik nr 3 - nieruchomości niezamieszkałe

PLIK WORD

PLIK PDF

Załącznik nr 4 - nieruchomości mieszane

PLIK WORD

PLIK PDF


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości rekreacyjne za okres od 15.04.2020 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości rekreacyjne za okres do 14.04.2020 r.

Deklaracja

PLIK WORD

PLIK PDF

Załącznik nr 1 - współwłaściciele nieruchomości i współużytkownicy

PLIK WORD

PLIK PDF

Załącznik nr 1A - współwłaściciele spółka cywilna

PLIK WORD

PLIK PDF

Załącznik nr D1

PLIK WORD

PLIK PDF

 

Deklaracja elektroniczna

Deklaracja elektroniczna
 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 01.07.2013-16.03.2016

Deklaracja

PLIK WORD

PLIK PDF

Załącznik nr 1 - współwłaściciele

PLIK WORD

PLIK PDF

Załącznik nr 2 - nieruchomości zamieszkałe

PLIK WORD

PLIK PDF

Załącznik nr 3 - nieruchomości niezamieszkałe

PLIK WORD

PLIK PDF

Polecamy