Ekologia

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Al. Józefa Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy:

od poniedziałku do środy – od godz. 7.30 do 15.30

czwartek – od godz. 7.30 do 17.00

piątek – od godz. 7.30 do 14.00

 

Wydział Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Odpadami

 

Nadzór nad odbieraniem, przyjmowaniem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych, w tym:

Rodzaj sprawy

Kontakt

Dodatkowe informacje

Reklamacje dotyczące braku odbioru odpadów komunalnych

 

Pokój 454,

budynek „B”,

IV piętro

Tel. 32-47-85-396

Reklamacje można zgłaszać w formie:

 

Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi zalecamy składanie reklamacji już następnego dnia roboczego.

 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:

  1. Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie;
  2. Zakres niewłaściwego świadczenia usługi, datę i rodzaj odpadów, których dotyczy reklamacja.
 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do 6 lokali mieszkalnych włącznie

Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać odbiór tych odpadów, w przypadku zabudowy:

  1. jednorodzinnej - dwa razy w roku,
  2. wielorodzinnej do 6 lokali mieszkalnych włącznie - jeden raz w tygodniu

pod numerem telefonu 32-47-85-396 w godzinach pracy urzędu.

Usługa dodatkowa

Właściciele nieruchomości mogą skorzystać z płatnej usługi polegającej m.in. na transporcie odpadów zielonych bądź odpadów budowlano-rozbiórkowych wytworzonych na nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - tel. 32-47-85-396.

Więcej informacji w zakładce "Opłata i usługa dodatkowa".

 

Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym:

Rodzaj sprawy

Kontakt

Dodatkowe informacje

Postępowania administracyjne w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pokój 455,

budynek „B”,

IV piętro

Tel. 32-47-85-395

 

Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi  w zakresie:

  • deklaracji,
  • upomnień i tytułów wykonawczych
 

Pokój 560,

budynek „B”,

V piętro

Tel. 32-47-85-397

Druk deklaracji do pobrania w wersji elektronicznej w zakładce „deklaracja” bądź w siedzibie urzędu.

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej można znaleźć tutaj

https://bip.jastrzebie.pl/sprawa-do-zalatwienia/24547/wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-terenie-miasta-jastrzebie-zdroj

 

 

Wydział Podatków i Opłat

Rodzaj sprawy

Kontakt

Dodatkowe informacje

Księgowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usługi dodatkowej

Pokój 254,

budynek „B”,

II piętro

Tel. 32-47-85-223

Księgowanie wpłat.

Wydawanie postanowień

W sprawie zaliczenia nadpłaty.

O sposobie zrachowania wpłaty.

Druki wpłat opłaty

Wydawanie polecenia przelewu na żądanie.

Obciążanie za usługi dodatkowe

Nota księgowa

Faktura vat

 

Polecamy