Ekologia

Prawo

Prawo lokalne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Usługa dodatkowa

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja

Nieruchomości niezamieszkałe

Nieczystości ciekłe

Prawo krajowe

Polecamy