Instytucje kulturalne w naszym mieście rozbudzają, rozwijają i zaspokajają potrzeby kulturalne społeczności poprzez formy aktywności kulturalnej w postaci kursów, kół zainteresowań, zespołów artystycznych, warsztatów, festiwali, festynów, koncertów, konkursów, spektakli teatralnych, rajdów, spotkań autorskich, prelekcji i wielu innych.

Jednostki kulturalne są swoistą ostoją dla wszystkich spragnionych kulturowych doznań. Imprezy organizowane w naszym mieście przyciągają rzesze jastrzębian, a także gości z sąsiednich miast, a comiesięczny kalendarz organizowanych imprez zapewnia każdemu odpowiednią rozrywkę.

Sport odgrywa bardzo ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców naszego miasta. Z każdym dniem jastrzębski sport zyskuje nowych wielbicieli, którzy rozwijają swoje umiejętności pod okiem trenerów na wielu obiektach sportowych. Ośrodki sportowe zajmują się nie tylko krzewieniem kultury fizycznej wśród młodzieży, ale także organizacją wielu imprez sportowo-rekreacyjnych, które przyciągają rzesze mieszkańców. Jastrzębskie drużyny sportowe odnoszą sukcesy nie tylko na szczeblach wojewódzkich, ale także krajowych, dzięki czemu są świetną wizytówką Jastrzębia-Zdroju.

 

Instytucje  
RTEmagicC_6130ae8f75.jpgMiejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która w tym roku obchodzi 65-lecie istnienia. Biblioteka od lat osiąga bardzo dobre wyniki czytelnictwa w województwie, o czym świadczy zajmowane od 25 lat czołowe miejsce w rankingu bibliotek wielkomiejskich województwa śląskiego. Biblioteka jest miejscem dostępnym dla wszystkich, to przestrzeń nowocześnie wyposażona i dostosowana do potrzeb czytelników.
Więcej
RTEmagicC_mok.jpgMiejski Ośrodek Kultury jest instytucją samorządową, która w 2012 roku obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Został utworzony na mocy Uchwały Nr 24/16/9/87 Rady Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 28 kwietnia 1987 roku.Różnorodne formy działalności kulturalnej proponowane przez instytucję mają na celu zarówno kształtowanie indywidualnych zainteresowań, jak i wyzwolenie fantazji, wyobraźni, aktywności wśród mieszkańców Jastrzębia.
RTEmagicC_6d3ffab354.jpgMiejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju został powołany do życia w styczniu 1991 roku. Posiada status jednostki organizacyjnej obejmującej swoją działalnością teren całego miasta. Zakresem działalności MOSiR-u objęte są wszelkie działania zmierzające w kierunku organizacji masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.
RTEmagicC_cd4b9c4bcc.jpgMiędzyszkolny Ośrodek Sportowy jest placówką wychowania pozaszkolnego o charakterze specjalistycznym.
Celem placówki jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności oraz organizowanie rekreacji.