Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Terminy wnoszenia opłat dla nieruchomości

Przypominamy o terminach wnoszenia opłat dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, podlegających przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Budynek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
fot. Agnieszka Materna
  1. Opłata roczna przekształceniowa za 2019 rok - termin wniesienia opłaty do 29 lutego 2020 roku
  2. Opłata roczna przekształceniowa za 2020 rok - termin wniesienia opłaty do 31 marca 2020 roku

Powyższe opłaty roczne przekształceniowe stanowią taką samą kwotę jak opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2018.

Zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności otrzymają wszyscy uprawnieni. Otrzymanie zaświadczenia nie wymaga składania jakichkolwiek wniosków o jego wydanie.