Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

XVII sesja Rady Miasta

W czwartek, 28 listopada, odbędzie się XVII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XVII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
 4. Informacja Prezydenta Miasta.
 5. Informacja Prezydenta Miasta na temat przeglądu strategicznego – ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w III kwartale 2019 roku oraz aktów prawa miejscowego.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 8. Zgłaszanie interpelacji.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Pozostałe filmy