Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

ETAPY PROCEDURY REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
 - TERMINY, PODMIOTY REALIZUĄCE

L.p.

Etap

Termin

Podmiot realizujący

1)

Ustalenie kwoty bazowej oraz kwot jednostek pomocniczych.

do

31 stycznia

Prezydent Miasta

2)

Powołanie Zespołu.

do

14 lutego

3)

Ogłoszenie naboru projektów zadań.

do

28 lutego

4)

Zgłaszanie przez mieszkańców projektów zadań.

od 1 marca do 15 kwietnia         

5)

Ocena formalna projektów zadań.

do 30 kwietnia

Zespół

Przekazanie projektów zadań do właściwego wydziału lub właściwej jednostki organizacyjnej w celu dokonania oceny merytorycznej.

6)

Ocena merytoryczna projektów zadań.

do 10 maja

wydziały,
jednostki organizacyjne

Przekazanie projektów zadań do Komisji w celu zaopiniowania.

Biuro Rady Miasta Urzędu

7)

Opiniowanie projektów zadań.

do 15 maja

Komisja

8)

Ogłoszenie listy projektów zadań zweryfikowanych pozytywnie.

do 22 maja

Prezydent Miasta

9)

Głosowanie mieszkańców na projekty zadań.

do 30 czerwca

zarządy osiedli,
sołtysi,
Wydział Dialogu Społecznego Urzędu

10)

Ogłoszenie listy zadań zakwalifikowanych do realizacji.

do 15 lipca

Prezydent Miasta