Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Projekt zadania może zgłosić każdy mieszkaniec osiedla/sołectwa, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 16 lat. Propozycja nie musi być poparta podpisami jej zwolenników. Jedyny podpis pod wnioskiem składa sam wnioskodawca. Istotne jest, że jeden mieszkaniec może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku budżetowym. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dopuszcza się realizację zadania w ciągu kolejnych dwóch lat budżetowych.

Wersję elektroniczną formularza, na jakim trzeba ją wpisać, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP-Budżet Obywatelski 2021) oraz w zakładce Dokumenty do pobrania, a wersja papierowa dostępna będzie na sali obsługi interesanta Urzędu Miasta.

Wypełnione wnioski można składać w terminie od 1 marca do 15 kwietnia br.:
listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,    
osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów,      
elektronicznie na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl, w formie zeskanowanego formularza.