Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Mechanizm Cookies w serwisach i aplikacjach internetowych w domenie: jastrzebie.pl

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: jastrzebie.pl wykorzystywane są pliki Cookies przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Mechanizm Cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych co umożliwia zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta. Mechanizm ten może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta. Wyłączenie Mechanizmu Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych elementów serwisów internetowych.

Serwisy w domenie: jastrzebie.pl korzystają z mechanizmu do tworzenia statystyk w oparciu o Google Analytics.

Szczegóły polityki:

http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/types/

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Umieszczone w ramach serwisów wtyczki społecznościowe posiadają odrębne polityki.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych Miasta Jastrzębie-Zdrój (Urzędu Miasta)

Media społecznościowe

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w związku z prowadzeniem stron/kanałów Miasta Jastrzębie-Zdrój (Urzędu Miasta) w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), Instagram (Meta), Twitter oraz YouTube.

Administrator

W związku z prowadzeniem stron/kanałów Miasta Jastrzębie-Zdrój w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), Instagram (Meta), Twitter oraz YouTube Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy alei Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które w mediach społecznościowych Miasta Jastrzębie-Zdrój:

 • dokonały subskrypcji strony Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj” itp.
 • wykonały reakcję na stronie/kanale Miasta Jastrzębie-Zdrój w serwisach społecznościowych np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.
 • wysłały wiadomość prywatną do administratorów serwisów społecznościowych Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

Miasto Jastrzębie-Zdrój, jako założyciel stron w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, jest współadministratorem danych osobowych wraz z:

 • Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia (dalej Facebook)
 • Instagram LLC., z siedzibą pod adresem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia)
 • Twitter, Inc., z siedzibą pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 941 03, USA
 • YouTube, którego dostawcą jest Google LLC, z siedzibą pod adresem 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA

Każdy ze współadministratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Miasto Jastrzębie-Zdrój ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Facebook

Miasto Jastrzębie-Zdrój, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony (liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw, z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu oraz poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).

Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z Facebook Ireland Limited dostępne są pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Facebook Ireland Limited znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Instagram

Miasto Jastrzębie-Zdrój, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony (liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw, z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu, poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).

Zasady dotyczące serwisu Instagram dostępne są pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=faq_content

Twitter

Miasto Jastrzębie-Zdrój, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do danych liczbowych za dany okres (liczba profili, które odwiedziły profil, liczba wzmianek profilu, liczba nowych obserwujących, liczba kliknięć w link, liczba retweetów (podań dalej), liczba serduszek, liczba odpowiedzi (komentarzy).

Zasady dotyczące serwisu Twitter dostępne są pod adresem: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Twitter, znajdą się na stronie: https://gdpr.twitter.com/

YouTube

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu YouTube, znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl; https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

Inspektor Ochrony Danych

Z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój można się kontaktować

 • listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, aleja Józefa Piłsudskiego 60
 • e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia stron Miasta Jastrzębie-Zdrój w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów;
 • analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczących popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli będą przetwarzane w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube stron Miasta Jastrzębie-Zdrój mogą być przekazywane:

 • podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych Urzędu Miasta, w których dane osobowe są przetwarzane,
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Miasto Jastrzębie-Zdrój poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Natomiast Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Facebook deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.

Twitter Inc. może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/tos użytkownik korzystający z jego usług wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie swoich danych, zgodnie z Polityką prywatności: https://twitter.com/en/privacy, w tym przekazywanie ich do USA, Irlandii i/lub innych krajów w celu ich przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter Inc. i jego podmioty stowarzyszone. YouTube może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.: informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony Miasta Jastrzębie-Zdrój w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach.

Dane osobowe gromadzone przez: Facebook podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook  https://www.facebook.com/policies_center; Twitter Inc. na zasadach określonych regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/privacy; YouTube, którego dostawcą jest Google LLC podlegają retencji na zasadach określonych w polityce prywatności serwisu, więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki określone w RODO.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Urząd Miasta można zwrócić się z prośbą o udzielenie informacji oraz wnieść skargę do krajowego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa przysługujące w związku z korzystaniem z serwisów znajdą się odpowiednio na stronach: https://www.facebook.com/privacy/explanation; https://twitter.com/en/privacy.; https://help.instagram.com/519522125107875; https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

Informacje o dobrowolności podania danych osobowych

 • Dane osobowe uzyskujemy od administratorów serwisów Facebook Ireland Limited, Twitter Inc. oraz YouTube, którego dostawcą jest Google LLC z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na stronach ww. serwisów społecznościowych.
 • W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na tych stronach są jawne.
 • Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Miasto Jastrzębie-Zdrój do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

Polecamy