flaga

Pozyskane środki unijne

1280px-Flag_of_Poland_(normative).svg

Pozyskane środki krajowe

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Punkty informacji europejskiej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020

Przydatne adresy internetowe

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dostępne programy Unii Europejskiej 2014-2020 – okres programowania 2014-2020 www.mir.gov.pl