Strefa biznesu

Ankieta dot. sytuacji jastrzębskich firm

Nadzwyczajna sytuacja wywołana epidemią koronawirusa może nieść za sobą dalekosiężne skutki społeczno-ekonomiczne. Jest ona poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw,
a w konsekwencji również dla wszystkich rodzin w Jastrzębiu-Zdroju.

Miasto Jastrzębie-Zdrój podjęło już działania mające na celu ograniczenie do minimum negatywnych skutków związanych z epidemią COVID-19. Ze względu na fakt, aby jeszcze lepiej dostosować nasze działania ważne jest, by miały one odniesienie do konkretnych zjawisk, zdarzeń i sytuacji i potrzeb jastrzębskich przedsiębiorców.

W tym celu przygotowaliśmy krótką ankietę, dzięki której chcemy zebrać informacje o Państwa problemach, wyzwaniach stojącymi przed Waszymi firmami, a także Waszych oczekiwaniach wobec dalszych działań jastrzębskiego samorządu.

Ankieta jest całkowicie anonimowa oraz dobrowolna i posłuży jedynie do opracowania nowych rozwiązań tworzących jastrzębski pakiet Wsparcia Biznesu.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Polecamy