Strefa biznesu

Aktualność

Fundusze unijne na 2020 r.

Ponad 10 miliardów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej otrzymali dotąd przedsiębiorcy z województwa śląskiego na realizację 4 007 projektów.

Jednym z projektów nakierowanych na rozwoju innowacji jest nabór w województwie śląskim – 3.2 Innowacje w MŚP.

Trwająca obecnie edycja konkursu przyjmuje wnioski do 19 grudnia, jednak jeśli jesteś przedsiębior-cą zainteresowanym rozwojem swojego biznesu, nic straconego! O dofinansowanie możesz ubiegać się już od stycznia, pod uwagę brane będą wszelkie projekty dotyczące wsparcia innowacji i zwiększenia konkurencyjności MŚP.

Środki te przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na każde działanie wdrażają-ce i komercjalizujące innowacje produktowe oraz procesowe. Dofinansowanie można otrzymać na zakup materiałów budowlanych oraz zabudowanych nieruchomości lub nabycie nowych środków trwałych – takich jak maszyny (ich zakup, montaż lub transport).
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 45%, a planowana kwota do rozdyspono-wania to 80 000 000 zł.

więcej informacji TUTAJ.

Polecamy