Strefa biznesu

Aktualność

Granty dla małych i średnich przedsiębiorców

PARP rozpoczęła nabór wniosków do projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

fot. www.parp.gov.pl

Udział w projekcie umożliwia uzyskanie grantu w maksymalnej wysokości 18.500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Projekt jest finansowany z funduszy UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Nabór wniosków jest prowadzony do 5 września br., do godziny 12.00 lub do maksymalnej liczby 300 zgłoszeń w każdym z makroregionów.

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

1. Spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.).

2. Istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu.

3. Niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

– siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,

– przedsiębiorstwa z sektora MŚP,

– działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

 

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Polecamy