Strefa biznesu

Aktualność

Nabór wniosków w programie „50 kW na start”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w programie „50 kW na start” wspierającym przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii.

fot. www.wfosigw.katowice.pl

Program skierowany jest do średnich, małych i mikroprzedsiębiorców i polega na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego. Beneficjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polecamy