Strefa biznesu

Aktualność

Pozyskaj środki na podjęcie dzialalności gospodarczej

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 18 000 zł. Nabór prowadzony będzie w okresie od 10.02.2020 r. do 21.02.2020 r.

Nabór wniosków  na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Jastrzębie-Zdrój prowadzony będzie w ramach projektów:

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju (IV)”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia
  • Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2.

 

Szczegółowe informacje w tym regulamin i wniosek aplikacyjny.

Polecamy