Strefa biznesu

Aktualność

Projekt wspierający przedsiębiorców

Krajowa Izba Gospodarcza, realizuje projekt wsparcia dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji.

Projekt jest skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie Polski oraz ich pracowników z sektorów:

  • HANDEL  (PKD G.47)
  • OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA(PKD Dział Q)
  • ODZYSK MATERIAŁOWY SUROWCÓW  (PKD E.38)  (przedsiębiorstwa duże tylko z tego sektora)
  • GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA I REKULTYWACJA (PKD E.36, E.37, E.39)

Proces rekrutacji trwa do 31.12.2020 r. Wsparcie będzie realizowane w okresie do 31 marca 2021 r.

Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM SKUTKOM PANDEMII.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Polecamy