Strefa biznesu

Aktualność

Przedsiębiorco, uzyskaj dofinansowanie do pensji!

Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy można składać wnioski na dofinansowanie pensji pracowników oraz należnych składek przez firmy którym spadły obroty w związku z epidemią koronawirusa.

Zdjęcie poglądowe: dwie osoby pracujące przy laptopach

fot.pixabay.com

Ze wsparcia mogą skorzystać firmy, którym spadły obroty, a także organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby prawne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne i spółki non-profit.

Wsparcie na miejsce pracy będzie udzielane przez trzy miesiące.

Środki będą przyznawane przez powiatowe urzędy pracy.

Aby udowodnić spadek obrotów, przedsiębiorca może wskazać dowolne 2 kolejne miesiące w 2020 roku (np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty z tego okresu z dwoma analogicznymi miesiącami 2019 roku.

Wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl należy złożyć do powiatowego urzędu pracy (właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Wniosek i regulamin:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Wnioski online można składać za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Dofinansowanie pochodzi z funduszy unijnych.

Wszelkie informacje o oferowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju wsparciu na bieżąco umieszczane są na stronie http://www.pupjastrzebie.pl/.

 

 

Polecamy