Strefa biznesu

Aktualność

Wsparcie Rządu

Rząd RP zapowiedział wprowadzenie 10 działań antykryzysowych dla firm w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

fot. pixabay.com

1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

Subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

Tarcza finansowa PFR:  https://pfr.pl/

2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR

Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

Tarcza finansowa PFR:  https://pfr.pl/

3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

Zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r.,zgodnie z pierwotnym kształtem programu

Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP

Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże

Tarcza finansowa PFR:  https://pfr.pl/

4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami

Dla kogo: wszystkie branże oraz branże objęte restrykcjami sanitarnymi

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: http://www.fgsp.gov.pl/

 

5. Dofinansowanie zatrudnienia

Kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy

Dla kogo: wszystkie branże

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: http://www.fgsp.gov.pl/

 

6. Przedłużenie postojowego

Przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/

 

7. Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/

 

8. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes

Zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP

Dla kogo: branże objęte restrykcjami sanitarnymi

Strona Powiatowego Urzędu Pracy:  http://www.pupjastrzebie.pl/

 

9. Polityka drugiej szansy

Dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw

Dla kogo: przedsiębiorstwa w restrukturyzacji

Strona Agencji Rozwoju Przemysłu: https://www.arp.pl/

 

10. Dofinansowanie leasingu

Pokrycie kosztów leasingu przez ARP

Dla kogo: branża transportowa

Strona Agencji Rozwoju Przemysłu: https://www.arp.pl/

Polecamy