Strefa biznesu

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej


Polecamy