Strefa biznesu

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie – Zdrój przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Zamłynie


Polecamy