Strefa biznesu

Jak ubiegać się o wsparcie?

Umorzenie należności czynszowych dla przedsiębiorców

 1. określ rodzaj umowy oraz  adres najmowanej/dzierżawionej nieruchomości,
 2. zaznacz czego dotyczy Twój wniosek o umorzenie: opłat za najem lub dzierżawę, podając przy tym okres wnioskowej ulgi (wnioski składane w danym miesiącu winny dotyczyć miesiąca/okresu poprzedniego z uwzględnieniem faktu, iż wniosek winien zostać złożony
  w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wymagalności należności czynszowej, której dotyczy umorzenie)
 3. podaj informację czy prowadzona działalność gospodarcza została zawieszona
 4. jeżeli składasz wniosek o umorzenie należności czynszowej w wysokości 50% koniecznie zaznacz, iż obroty z prowadzonej przez Ciebie działalności spadły o co najmniej 50% (co należy udokumentować stosownymi dokumentami)
 5. wybierz wysokość ulgi o którą wnioskujesz (pamiętaj, że o umorzenie należności w wysokości 100% mogą starać się podmioty, które zgodnie z przepisami mają zakaz prowadzenia działalności, pozostali winni składać wnioski u umorzenie należności w wysokości 50% lub 30% w zależności od spadku obrotów;
 6. wskaż rodzaj prowadzonej przez siebie działalności,
 7. uzasadnij swój wniosek podając jakie zmiany nastąpiły w toku prowadzonej działalności od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, jeżeli zamknąłeś działalność to czym to było powodowane i od kiedy to nastąpiło.
 8. Obowiązkowo dołącz do wniosku:
 • uzupełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 •  w przypadku, gdy ubiegasz się o umorzenie należności w wysokości 50% dokumenty/sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej za okres 12.2019 r. – 02.2020 r. – przedstawione z rozbiciem na miesiące oraz dokumenty/sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej obrazujące utratę płynności finansowej w okresie za który ma zostać przyznana ulga

Złóż wniosek w siedzibie podmiotu, z którym masz zawartą umowę:

Wniosek o umorzenie w całości lub w części należności czynszowych oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc muszą zostać złożone przez przedsiębiorcę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Miejskiego Zarządu Nieruchomości lub Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w zależności od tego od jakiego podmiotu dzierżawią / wynajmują nieruchomość.

- wniosek można złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP

Ważne:

 • aby złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie musi wystąpić zaległość czynszowa
 • umorzeniu nie podlegają opłaty niezależne od Wynajmującego tj. m.in. opłaty za media
 • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku umorzenie należności nastąpi po zakończeniu miesiąca, którego dotyczył wniosek

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami:

Urząd Miasta, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego: tel. 32 47 85 122 lub 32 47 85 272, e-mail: mienie@um.jastrzebie.pl,

Miejski zarząd Nieruchomości: tel. 32 478 70 00, e-mail: info@mzn.jastrzebie.pl,

Jastrzębski Zakład Komunalny: tel. 32 4751 495, e-mail: sekretariat@jzk.jastrzebie.pl

Umorzenie należności (dzierżawa)

 1. określ rodzaj umowy oraz  adres najmowanej/dzierżawionej nieruchomości,
 2. zaznacz czego dotyczy Twój wniosek o umorzenie: opłat za najem lub dzierżawę, podając przy tym okres wnioskowej ulgi (wnioski składane w danym miesiącu winny dotyczyć miesiąca/okresu poprzedniego z uwzględnieniem faktu, iż wniosek winien zostać złożony
  w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wymagalności należności czynszowej, której dotyczy umorzenie)
 3. podaj informację czy prowadzona działalność gospodarcza została zawieszona
 4. jeżeli składasz wniosek o umorzenie należności czynszowej w wysokości 50% koniecznie zaznacz, iż obroty z prowadzonej przez Ciebie działalności spadły o co najmniej 50% (co należy udokumentować stosownymi dokumentami)
 5. wybierz wysokość ulgi o którą wnioskujesz (pamiętaj, że o umorzenie należności w wysokości 100% mogą starać się podmioty, które zgodnie z przepisami mają zakaz prowadzenia działalności, pozostali winni składać wnioski u umorzenie należności w wysokości 50% lub 30% w zależności od spadku obrotów;
 6. wskaż rodzaj prowadzonej przez siebie działalności,
 7. uzasadnij swój wniosek podając jakie zmiany nastąpiły w toku prowadzonej działalności od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, jeżeli zamknąłeś działalność to czym to było powodowane i od kiedy to nastąpiło.
 8. Obowiązkowo dołącz do wniosku:
 • uzupełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 •  w przypadku, gdy ubiegasz się o umorzenie należności w wysokości 50% dokumenty/sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej za okres 12.2019 r. – 02.2020 r. – przedstawione z rozbiciem na miesiące oraz dokumenty/sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej obrazujące utratę płynności finansowej w okresie za który ma zostać przyznana ulga

Złóż wniosek w siedzibie podmiotu, z którym masz zawartą umowę:

Wniosek o umorzenie w całości lub w części należności czynszowych oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc muszą zostać złożone przez przedsiębiorcę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Miejskiego Zarządu Nieruchomości lub Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w zależności od tego od jakiego podmiotu dzierżawią / wynajmują nieruchomość.

- wniosek można złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP

Ważne:

 • aby złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie musi wystąpić zaległość czynszowa
 • umorzeniu nie podlegają opłaty niezależne od Wynajmującego tj. m.in. opłaty za media
 • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku umorzenie należności nastąpi po zakończeniu miesiąca, którego dotyczył wniosek

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami:

Urząd Miasta, Wydział Mienia: tel. 32 47 85 122 lub 32 47 85 272, e-mail: mienie@um.jastrzebie.pl,

Miejski zarząd Nieruchomości: tel. 32 478 70 00, e-mail: info@mzn.jastrzebie.pl,

Jastrzębski Zakład Komunalny: tel. 32 4751 495, e-mail: sekretariat@jzk.jastrzebie.pl

Umorzenie należności (nieruchomości Skarbu Państwa)

 1. określ rodzaj umowy oraz  adres najmowanej/dzierżawionej nieruchomości,
 2. zaznacz czego dotyczy Twój wniosek o umorzenie: opłat za najem lub dzierżawę, podając przy tym okres wnioskowej ulgi (wnioski składane w danym miesiącu winny dotyczyć miesiąca/okresu poprzedniego z uwzględnieniem faktu, iż wniosek winien zostać złożony
  w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wymagalności należności czynszowej, której dotyczy umorzenie)
 3. podaj informację czy prowadzona działalność gospodarcza została zawieszona
 4. jeżeli składasz wniosek o umorzenie należności czynszowej w wysokości 50% koniecznie zaznacz, iż obroty z prowadzonej przez Ciebie działalności spadły o co najmniej 50% (co należy udokumentować stosownymi dokumentami)
 5. wybierz wysokość ulgi o którą wnioskujesz (pamiętaj, że o umorzenie należności w wysokości 100% mogą starać się podmioty, które zgodnie z przepisami mają zakaz prowadzenia działalności, pozostali winni składać wnioski u umorzenie należności w wysokości 50% lub 30% w zależności od spadku obrotów;
 6. wskaż rodzaj prowadzonej przez siebie działalności,
 7. uzasadnij swój wniosek podając jakie zmiany nastąpiły w toku prowadzonej działalności od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, jeżeli zamknąłeś działalność to czym to było powodowane i od kiedy to nastąpiło.
 8. Obowiązkowo dołącz do wniosku:
 • uzupełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 •  w przypadku, gdy ubiegasz się o umorzenie należności w wysokości 50% dokumenty/sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej za okres 12.2019 r. – 02.2020 r. – przedstawione z rozbiciem na miesiące oraz dokumenty/sprawozdania finansowe z prowadzonej działalności gospodarczej obrazujące utratę płynności finansowej w okresie za który ma zostać przyznana ulga

Złóż wniosek w siedzibie podmiotu, z którym masz zawartą umowę:

Wniosek o umorzenie w całości lub w części należności czynszowych oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc muszą zostać złożone przez przedsiębiorcę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Miejskiego Zarządu Nieruchomości lub Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w zależności od tego od jakiego podmiotu dzierżawią / wynajmują nieruchomość.

- wniosek można złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP

Ważne:

 • aby złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie musi wystąpić zaległość czynszowa
 • umorzeniu nie podlegają opłaty niezależne od Wynajmującego tj. m.in. opłaty za media
 • po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku umorzenie należności nastąpi po zakończeniu miesiąca, którego dotyczył wniosek

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami:

Urząd Miasta, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego: tel. 32 47 85 122 lub 32 47 85 272, e-mail: mienie@um.jastrzebie.pl,

Miejski zarząd Nieruchomości: tel. 32 478 70 00, e-mail: info@mzn.jastrzebie.pl,

Jastrzębski Zakład Komunalny: tel. 32 4751 495, e-mail: sekretariat@jzk.jastrzebie.pl

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

- zapoznaj się z treścią UCHWAŁY

- zwolnienie dotyczy gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, co do których podatnikami są osoby fizyczne,

- podatnik musi złożyć wniosek o skorzystanie ze zwolnienia,

- forma wniosku dowolna,

- w treści wniosku należy podać jaki rodzaj działalności był wykonywany w 2020 roku w obiektach objętych wnioskiem o zwolnienie,

- wniosek można złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

- termin złożenia wniosku: do 31.06.2020 r.

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami: tel. 32 4785 281, 32 4785 293,
e-mail: msiekaniec@um.jastrzebie.pl

Przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą

- zapoznaj się z treścią UCHWAŁY

- przesunięcie terminu dotyczy rat płatnych w kwietniu maju i czerwcu 2020,

- termin płatności przesunięty do 30.09.2020 r.

- nie będzie żadnych opłat z tytułu przesunięcia terminu płatności,

- dotyczy wszystkich podmiotów  płacących podatek od nieruchomości od przedmiotów związanych          z działalnością gospodarczą

- nie trzeba spełniać żadnych warunków, ani wykonywać żadnych czynności -  terminy płatności są przesunięte z samej mocy uchwały.

W razie pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami: tel. 32 4785 281, 32 4785 293,
e-mail: msiekaniec@um.jastrzebie.pl

Polecamy