Strefa biznesu

Jastrzębska Rada Biznesu

Właśnie ruszył nabór do Jastrzębskiej Rady Biznesu III kadencji. Wszelkie szczegóły dostepne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych, prowadzących swoją działalność na terenie Jastrzębia- Zdroju. Swą działalność opiera na osobistej, społecznej pracy zaangażowanych członków. Rada wyraża opinie oraz podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju społeczno -  gospodarczego Miasta, w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Ponadto stanowi  forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu.

W zakres działań Rady wchodzi między innymi:

  • inicjowanie działań mające na celu rozwój gospodarczy Jastrzębia-Zdroju, w szczególności poprzez tworzenie nowych inwestycji i nowych miejsc pracy,
  • współdziałanie przy realizacji Strategii Rozwoju Miasta i opiniowaniu programów w zakresie przedsiębiorczości i polityki gospodarczej,
  • opiniowanie i wyrażenie stanowiska w sprawie inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta w zakresie rozwoju gospodarczego miasta,
  • informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na terenie Jastrzębia-Zdroju,
  • podejmowanie inicjatywy wspierające i działające na rzecz współpracy lokalnego samorządu
  • z przedstawicielami nauki i z przedsiębiorcami, przy udziale instytucji otoczenia biznesu,
  • wzmacnianie prestiżu środowiska przedsiębiorców m.in wspólną promocję gospodarczą,
  • propagowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na rzecz dobra wspólnego społeczności.
Polecamy