Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych, prowadzących swoją działalność na terenie Jastrzębia- Zdroju. Swą działalność opiera na osobistej, społecznej pracy zaangażowanych członków. Rada wyraża opinie oraz podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju społeczno -  gospodarczego Miasta, w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Ponadto stanowi  forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu.

W zakres działań Rady wchodzi między innymi:

  • inicjowanie działań mające na celu rozwój gospodarczy Jastrzębia-Zdroju, w szczególności poprzez tworzenie nowych inwestycji i nowych miejsc pracy,
  • współdziałanie przy realizacji Strategii Rozwoju Miasta i opiniowaniu programów w zakresie przedsiębiorczości i polityki gospodarczej,
  • opiniowanie i wyrażenie stanowiska w sprawie inicjatyw i decyzji Prezydenta Miasta w zakresie rozwoju gospodarczego miasta,
  • informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na terenie Jastrzębia-Zdroju,
  • podejmowanie inicjatywy wspierające i działające na rzecz współpracy lokalnego samorządu
  • z przedstawicielami nauki i z przedsiębiorcami, przy udziale instytucji otoczenia biznesu,
  • wzmacnianie prestiżu środowiska przedsiębiorców m.in wspólną promocję gospodarczą,
  • propagowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na rzecz dobra wspólnego społeczności.

Skład Rady Biznesu IV kadencji:

1. Marta Kozłowska,

2. Jarosław Domin,

3. Andrzej Frysztacki,

4. Szymon Marek,

5. Sławomir Miłoś,

6. Kazimierz Wawrzyczek.