Strefa biznesu

Lokal dla rzemieślnika

Jako kolejny etap programu "Jastrzębskiego Pasażu Rzemiosła", Miejski Zarząd Nieruchomości uruchomił w Podziemnym Pasażu Handlowym „B” mieszczącym się pod skrzyżowaniem ulic: Mazowieckiej, Al. Józefa Piłsudskiego i Warszawskiej 4 lokale użytkowe na wynajem przeznaczone na działalność rzemieślniczą:

  1. lokal B-05 o powierzchni: 13,01 m2
  2. lokal B-06 o powierzchni: 12,81 m2
  3. lokal B-07 o powierzchni: 13,42 m2
  4. lokal B-08 o powierzchni: 35,68 m2

Stawka czynszu najmu zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie- Zdrój wynosi: 1,00 zł netto/m2/m-c. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat niezależnych od Wynajmującego tj. opłat za media.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Lokali Użytkowych MZN; tel. (32) 47 87 016.

Polecamy