Strefa biznesu

KSSE Pole Ruptawa

PARAMETRY

 • Powierzchnia [ha]:  7,69 ha
 • Możliwość wydzielenia mniejszej działki: tak
 • Możliwość powiększenia terenu: skontaktuj się z nami
 • Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT: skontaktuj się z nami
 • Rodzaj działki: greenfield
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: przemysłowo-usługowe

POŁĄCZENIA TRANSPORTOWE

 • Dostęp do drogi: tak
 • Droga dojazdowa do terenu: asfaltowa
 • Odległość do węzła autostrady [km]: 9 km, ~10 min do autostrady A1
 • Odległość do drogi ekspresowej lub głównej [km]: 1,3 km droga nr 937
 • Odległość od najbliższego międzynarodowego  lotniska:  Katowice –Pyrzowice: 93 km / Czechy -  Ostrava:  40 km
 • Odległość do centrum miasta [km]: 4 km, ~5 min.

 

INFRASTRUKTURA I MOŻLIWOŚĆ ZABUDOWY

 • Elektryczność na terenie: tak
 • Gaz na terenie: tak
 • Woda na terenie: tak
 • Kanalizacja na terenie: tak
 • Telefony/Internet: tak
 • Historyczne użytkownie: rolnicze
 • Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie
 • Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie
 • Budynki i zabudowania na terenie: nie
 • Elementy infrastruktury na działce: linia energetyczna w granicy
 • Maksymalna wysokość zabudowy: max 15 m
 • Maksymalna powierzchnia zabudowy: 60 %
 • Występowanie zadrzewień: nie

Inne informacje: status SSE
Właściciel: os.pryw.,Katowicka SSE, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Polecamy