Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Żelazny Szlak Rowerowy – wsparcie ekoturystyki

Termin realizacji: maj 2021 – październik 2022

Partner wiodący: Jastrzębie-Zdrój

Partner projektu: Karwina

Koszt całkowity  projektu wynosi 45 113,00 EUR.

Założeniem projektu była promocja turystyki rowerowej w obszarze Żelaznego Szlaku Rowerowego m.in. poprzez zaplanowane działania marketingowe oraz udostępnienie jego użytkownikom nowej infrastruktury rowerowej na trasie szlaku.  

Działania miast zmierzające do wypromowania wspólnego produktu turystycznego - Żelaznego Szlaku Rowerowego - miały wpłynąć na zwiększenie ruchu turystycznego i rozwój usług turystycznych w regionie.

W wyniku działań projektowych oprócz ŻSzR wypromowane miały zostać inne atrakcje przyrodniczo-kulturowe usytuowane w jego bliskim sąsiedztwie. Działania takie miały zachęcić turystów do planowania dłuższych pobytów w naszym przygranicznym regionie.

Działania projektowe:

 1. Wypracowanie i wdrożenie wspólnej kampanii reklamowej ŻSzR, w ramach której wyprodukowany ma zostać film promocyjny z udziałem popularnej postaci ze świata telewizji, internetu i YT.
 2. Stworzenie planu komunikacji marketingowej z modelem zarządzania - warsztaty z marketingu marki turystycznej dla partnerów dwóch edycji projektu ŻSzR wypracowujące kierunki, zadania i podział ról przyszłej promocji wspólnego produktu turystycznego,
 3. Wsparcie ekoturystyki - zakup i montaż punktów do ładowania rowerów wraz z systemem naprawczym w bezpośrednim sąsiedztwie Żelaznego Szlaku Rowerowego.
 4. Kampania reklamowa Żelaznego Szlaku Rowerowego jako mechanizm współpracy

 

W ramach działania zrealizowana została wspólna kampania reklamowa ŻSzR jako mechanizm umocnienia współpracy transgranicznej miast.

 9 i 10 października 2020 r. na Żelaznym Szlaku Rowerowym oraz w jego okolicy – na terenie Jastrzębia-Zdroju i Karwiny - pojawiła się ekipa filmowa. Miłośnicy dwóch kółek, którzy ten weekend postanowili aktywnie spędzić na szlaku mieli możliwość udziału w produkcji filmowej z udziałem Adama Borowicza, który kręcił tam film promujący transgraniczny szlak rowerowy oraz okoliczne atrakcje obu miast.

Pracę ekipy filmowej można było zobaczyć m.in. przy pomniku Porozumienia Jastrzębskiego, w Parku Zdrojowym i na OWN-e. Część kulminacyjna zdjęć po stronie polskiej miała miejsce na Żelaznym Szlaku Rowerowym, gdzie popularny juror telewizyjny, bloger i kucharz regionalny gotował w plenerze śląski obiad, opowiadając jednocześnie o tradycjach kulinarnych naszego regionu. Rowerzyści, którzy w niedzielne południe przejeżdżali w okolicach stacji Ruptawa byli częstowani śląskim szałotem, oberibą podaną na gęsto i karminadlem. Danie to przybrało postać kanapki, która tego dnia otrzymała nazwę „żelazna klapsznita“.

Ekipa filmowa nagrania kontynuowała także w czeskiej Karwinie, tam Adam Borowicz z kamerami wędrował m.in. w okolicach Parku Zdrojowego w Darkowie, parku Bożeny Nemcovej, Pałacu Frysztat i rynku Masaryka.  Na tle Karwińskiego Morza nagrywane były kadry prezentujące gotowanie duszonego w piwie boczku z zasmażaną kiszoną kapustą i knedlami bułczanymi.

Powstały film promujący Żelazny Szlak Rowerowy i jego okoliczne atrakcje dystrybuowany był w jednym czasie przez oba miasta oraz Euroregion Śląsk Cieszyński.

 • Mechanizm stworzenia planu komunikacji marketingowej szlaku z elementami zarządzania

9, 13 i 14 września br. w ramach projektu odbyły się warsztaty do udziału w których  zaproszeni zostali przedstawiciele gmin współtworzących szlak tj.: Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Godów, Zebrzydowice i Petrowice. Celem warsztatów było wypracowanie planu komunikacji marketingowej wraz z modelem zarządzania szlakiem. Pierwszy warsztat wprowadzał w tematykę szerokorozumianej promocji produktów turystycznych pod kątem ŻSZR. Drugi warsztat porządkował zebrane podczas pierwszego warsztatu informacje, pozwolił na ułożenie ich w spójny logiczny dokument-zalążek planu komunikacji marketingowej. O pozycji Żelaznego szlaku Rowerowego na rynku turystycznym, przykładach dobrych praktyk istniejących planów komunikacji marketingowej, modelach zarządzania produktami turystycznymi mówili oraz warsztaty z tego zakresu prowadzili Bogdan Kasperek – dyrektor biura polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Jan Mazurczak – prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, ekspert z zakresu promocji marek turystycznych, twórca pierwszych w Polsce i Europie akcji martketingowych wykorzystujących pomysł wyprzedaży w promocji miast, kopiowanej przez kilkadziesiąt destynacji w Polsce.

Założeniem zrealizowanych warsztatów było wypracowanie wspólnych pomysłów na sukcesywne uatrakcyjnianie szlaku oraz weryfikacja możliwości poszczególnych gmin w zakresie tworzenia wspólnych inicjatyw promujących szlak. Podczas warsztatów gminy podjęły się zadania wspólnego wnioskowania o dofinansowanie Festiwalu Żelaznego Szlaku Rowerowego – wydarzenia, które z założenia miałoby odbywać się corocznie, w okresie wiosennym, inaugurującym sezon rowerowy. Warsztaty były też okazją do wspólnej pracy gmin nad koncepcją modelu zarządzania szlakiem. 

 • Wsparcie ekoturystyki - zakup i montaż punktów do ładowania rowerów wraz z systemem naprawczym

W ramach tego działania wykonano dwa place utwardzone z kostki brukowej na podbudowie wraz z wiatami rowerowymi przy Żelaznym Szlaku Rowerowym:
- przy przepuście pod ul. Zdziebły

- przy ul. Komuny Paryskiej

W obu wiatach zamontowano:
- stację do ładowania rowerów elektrycznych, wyposażoną w cztery punkty ładowania o napięciu 230 V (możliwe jest zatem równoczesne ładowanie czterech rowerów),
- samoobsługową stację do naprawy rowerów, wykonaną z blachy stalowej ocynkowanej, pozwalającej na umieszczenie roweru na wspornikach ułatwiających dokonanie napraw lub przeglądu roweru (zestaw narzędzi naprawczych: wkrętak, klucz uniwersalny, klucz płaski, klucz nastawny, łyżki do opon, linki ze stali nierdzewnej fi4mm, nakrętki antykradzieżowe, stacjonarna ręczna pompka powietrzna z manometrem i adapterem na wszystkie zawory rowerowe),
- monitoring (kamera wewnątrz wiaty oraz kamera na maszcie znajdującym się obok wiaty),
- lampę, ławkę i kosz na śmieci oraz tablicę pamiątkową z obowiązkową promocją.
 

Zdjęcie przedstawia ekpię filmową podczas realizacji planu zdjęciowego.
Zdjęcie przedstawia ekpię filmową podczas realizacji planu zdjęciowego.
Zdjęcie przedstawia ekpię filmową podczas realizacji planu zdjęciowego.
Zdjęcie przedstawia ekpię filmową podczas realizacji planu zdjęciowego.
Zdjecie przedstawia spotkanie projektowe.
Zdjecie przedstawia spotkanie projektowe.
Zdjecie przedstawia spotkanie projektowe.
Zdjęcie przedstawia tunel na szlaku rowerowy.
Zdjęcie przedstawia stacje naprawczą na szlaku rowerowym.
Zdjecie przedstawia tablicę informacyjną.
Zdjecie przedstawia wiatę odpoczynkową.
Zdjecie przedstawia spotkanie projektowe.
Zdjecie przedstawia spotkanie projektowe.

26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów

Zrealizowano projekt długoletniej współpracy miast partnerskich.

Zdjęcie przedstawia namiot projektowy.

Polsko-czeska współpraca transgraniczna, prowadzona przez trzy największe miasta Euroregionu Śląsk Cieszyński: Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Hawierzów – ma już ponad 27 letnią tradycję. W marcu 1995 roku miasta podpisały umowy o wzajemnej współpracy, które dały początek owocnej wymianie doświadczeń podobnych do siebie poprzez charakter i historię miast. Przynależność do Euroregionu Śląsk Cieszyński i dostępne fundusze unijne znaczącą zintensyfikowały tę współpracę i nadały jej inny, bo zadaniowy – zmierzający do osiągania wspólnie określonych celów - charakter. Na przestrzeni lat miasta, wraz z podmiotami z ich terenu zrealizowały ponad sto mikroprojektów oraz dwanaście dużych projektów inwestycyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych, dedykowanych projektom transgranicznym. Na okoliczność tego jubileuszu miasta przygotowały ciekawy projekt podsumowujący tę współpracę. Niestety pandemia covid pokrzyżowała plany, działania projektowe musiały zostać zminimalizowane i dostosowane do możliwości ich realizacji. Ostatecznie zrealizowano następujące działania:

BADANIE ANKIETOWE skierowano do podmiotów z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, które realizowały w minionych latach aktywności transgraniczne. Łącznie wysłano 40 ankiet. W badaniu wzięło udział 21 instytucji, z czego 14 (66,7%) wskazało Polskę, a 7 (33,3%) Republikę Czeską jako kraj, w którym prowadzą swoją działalność. Spośród wszystkich organizacji najwięcej - dziewięć posiada siedzibę w Karwinie, siedem w Jastrzębiu-Zdroju, a pięć w Hawierzowie. Badanie ankietowe związanego było z istnieniem transgranicznych partnerstw w korelacji podmiotów z trzech miast oraz potrzeby ich nawiązywania, realizowanych polsko-czeskich projektów transgranicznych, a także potencjału organizacyjnego związanego z możliwością realizacji przedsięwzięć w nowej perspektywie finansowania 2021-2027. Wyniki ankietyzacji były analizowane podczas spotkania 14.06.2022 i prezentowane na webinarium 15.2022. Otrzymane dane są dla miast materiałem do pracy nad dalszą współpracą transgraniczną Jastrzebia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

SPOTKANIE ROBOCZE 14.06.2022 wiceprezydentów Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, zespołów projektowych oraz przedstawicieli Euroregionu Śląsk Cieszyński. Spotkanie miało charakter roboczy, planistyczny -przygotowujący miasta do nowej perspektywy Unii Europejskiej. Dyskutowano nad pomysłami na nowe wspólne projekty. Analizowano wyniki przeprowadzonej ankiety. Część spotkania poświęcona była przygotowaniom do webinaru, zaplanowanego na kolejny dzień.

WEBINARIUM pn. „JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KARWINA, HAWIERZÓW – transgraniczna aktywność miast polsko-czeskiego pogranicza w przeddzień nowej perspektywy Unii Europejskiej” 15.06.2022 kierowane było do grupy docelowej projektu. Program stanowiły trzy bloki tematyczne: prezentacja wyników badania ankietowego; prezentacja założeń programu Interreg VI-A Republika Czeska -Polska - szanse i możliwości; podsumowanie współpracy transgranicznej Jastrzębie-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Ponad trzygodzinne webinarium połączyło ze sobą ponad 53 uczestników z obu stron granicy, którzy mieli okazję wymienić się doświadczeniami z realizowanych na przestrzeni tych lat wspólnych aktywności. Za pośrednictwem transmisji na Facebooku webinar obejrzało 205 osób.                              O swoich odczuciach z realizacji transgranicznych przedsięwzięć opowiadali:

Z obszaru bezpieczeństwo publiczne

Wojciech Piechaczek – PSP Jastrzębie-Zdrój

Grzegorz Osóbka – SM Jastrzębie-Zdrój

Pavel Hass – Komendant Straży Pożarnej w Czeskim Cieszynie (obejmuje Karwinę i Hawierzów)

Petr Bicej – Miejska Policja Karwina

Bohuslav Muras – Miejska Policja Hawierzów

Z obszaru kultura, edukacja, młodzież

Marketa Kukrechtowa – Biblioteka Karwina

Zdenek Jelinek –Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná

Janusz Jurczak – MOK Jastrzębie-Zdrój

Igor Traska - Zastępca Dyrektora ds. Nauczania Praktycznego, Liceum Techniczne - Šumbark

Z obszaru samorząd

Bohuslav Niemiec – Miasto Hawierzów

Lukas Raszyk – Miasto Karwina

Roman Foskowicz – Miasto Jastrzębie-Zdrój

Podczas spotkania przedstawiono wyniki badania ankietowego. O założeniach nowego programu INTERREG VI-A Republika-Czeska – Polska mówili dyrektorzy polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński – Bogdan Kasperek i Tomas Balcar, którzy dokonali także porównania współpracy Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa w odniesieniu do innych gmin polsko-czeskiego pogranicza. Poziom współpracy miast został wysoko oceniony przez Euroregion Śląsk Cieszyński, a model współpracy naszych miast oraz wdrażany od wielu lat wspólnie wypracowany Program partnerskiej współpracy, jest dobrą praktyką kopiowaną i wdrażaną w okolicznych gminach.

Webinarium było okazją do spotkania szerokiego grona osób zaangażowanych w aranżowanie współpracy transgranicznej Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Było okazją do wspomnień i podsumowań. Ze strony występujących padło wiele deklaracji dotyczących woli dalszej ich współpracy w nowej perspektywie unijnej 2021 – 2027. To pozwala mieć nadzieję, iż następne lata przyniosą kolejne ciekawe polsko-czeskie projekty, których efekty zauważalne będą w przestrzeniach miejskich Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

STARTENT namioty gwiazdy przeznaczone do działań eventowych. W ramach projektu wyprodukowano trzy promocyjne namioty, na każdym z nich umieszczono zdjęcia prezentujące wspólne transgraniczne projekty: infrastrukturalne, miękkie, Żelazny Szlak Rowerowy. Namioty promować mają transgraniczną aktywność miast podczas wydarzeń organizowanych przez miasto i jego jednostki. W trakcie realizacji projektu namioty towarzyszyły jastrzębskim obchodom Światowego Dnia Turystyki, które odbywały się 27.09.22 r. przy Żelaznym Szlaku Rowerowym.  

Zdjęcie przedstawia spotkanie projektowe.
Zdjęcie przedstawia spotkanie projektowe.
Zdjęcie przedstawia spotkanie projektowe.
Zdjęcie przedstawia namiot projektowy.
Zdjęcie przedstawia spotkanie projektowe.
Zdjęcie przedstawia spotkanie projektowe.
Zdjęcie przedstawia spotkanie projektowe.
Zdjęcie przedstawia namiot projektowy.
Zdjęcie przedstawia namiot projektowy.
Zdjęcie przedstawia namiot projektowy.

Ćwiczenie nie zna granic

 

Transgraniczny projekt Jastrzębia-Zdroju i Karwiny realizowany w 2018 i 2019 roku. Jego głównym celem było zwiększenie intensywności współpracy transgranicznej miast partnerskich, m.in. w zakresie  promocji  zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży poprzez efektywne wykorzystywanie czasu wolnego na świeżym powietrzu.

W ramach projektu zrealizowano:

 • budowa siłowni zewnętrznej z elementami street workoutu w Jastrzębiu-Zdroju
 • budowa zewnętrznej instalacji street workout w Karwinie
 • warsztaty street workoutu / kalisteniki w szkołach w Jastrzębiu-Zdroju i w Karwinie
 • plenerowe pokazy zawodowego street workout / kalisteniki zaprezentowane podczas otwarcia inwestycji w Jastrzębiu-Zdroju i w Karwinie

W okresie przygotowania i realizacji projektu street workout był bardzo popularną i mocno rozwijającą się dyscypliną sportu w Republice Czeskiej. To tam intensywnie rozbudowywały się plenerowe przestrzenie do uprawiania tej dyscypliny sportu. Aktywność fizyczna propagowana przez czeskich sympatyków kalisteniki stała się aspiracją dla kolejnego wspólnego projektu Jastrzębia-Zdroju i Karwiny.

Miasta, po serii wspólnych projektów z obszaru zarządzania kryzysowego, gdzie jednym z poruszanych zagadnień była wzrastająca ilość naruszeń prawa wśród młodocianych w obu miastach, postanowiły przygotować projekt kierowany do dzieci i młodzieży – zachęcający do nietypowej i bardzo ciekawej aktywności fizycznej. Działanie to miało odciągnąć młodzież i dzieci od komputera i telefonu komórkowego oraz wielogodzinnego przesiadywania w sieci - która często jest dla nich źródłem niepokojących treści, powielanych przez nich w realnym świecie.

W ramach projektu w obu miastach wybudowano przestrzenie do uprawiania aktywności sportowej, w Jastrzębiu-Zdroju na os. Zofiówka powstała siłownia zewnętrzna z elementami street workoutu, w Karwinie zewnętrzna instalacja do street workoutu. Działania te uzupełnione były  profesjonalnymi warsztatami, prowadzonymi przez zawodowych instruktorów tej dyscypliny sportu z Republiki Czeskiej i z Polski. Warsztaty przeprowadzone zostały w jastrzębskich i karwińskich szkołach. Ich celem było propagowanie street workoutu, który  pozwala młodzieży poprzez ćwiczenia na świeżym powietrzu, świadomie kształtować swoją sylwetkę, charakter i  wytrwałość  w dążeniu do osiągniecia założonych celów, sprawności fizycznej i poprawy kondycji.

W ramach projektu przygotowano także publikację opisującą poprawne wykonywanie poszczególnych ćwiczeń, smycze oraz sportowe etui naramienne. Wszystko to było dystrybuowane wśród uczestników wydarzeń projektowych. 

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 43.419,61 EUR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 36.906,66 EUR
Budżet Państwa: 1.170,73 EUR
Wkład własny: 5.342,22 EUR

Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku.
Publikacje projektowe na stoliku.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Tablica informacyjna projektu.
Tablica informacyjna projektu. Widać osoby korzystające z urządzeń do ćwiczeń.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku.
Publikacje projektowe na stoliku.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Tablica informacyjna projektu.
Tablica informacyjna projektu. Widać osoby korzystające z urządzeń do ćwiczeń.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Młody człowiek ćwiczący na poziomym drążku na świeżym powietrzu. Przyglądają się dzieci.
Konferencja prasowa w Urzędzie Miasta.

Śląskie pogranicze - wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina

Ideą projektu, realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Hawierzów, była próba zintegrowania mieszkańców tych miast poprzez włączenie ich  do aktywnego udziału w wydarzeniach oferowanych im przez trzy partnerskie samorządy. Działania projektowe miały uświadomić mieszkańców o wartości historycznej obszaru w którym mieszkają, o wspólnych walorach kulturowych o podobieństwach historycznych i współczesnych tych miast.

W ramach projektu zrealizowano:

 • Konkurs fotograficzny

Miał wzbudzić potrzebę poznania miasta partnerskiego, zaktywizować uczestników konkursu do promowania walorów historycznych własnego miasta oraz zachęcić mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Konkurs ogłoszony został w terminie od 01.10.2017 do 28.02.2018 r., w dwóch kategoriach wiekowych tj. 1. junior do lat 15, 2. od 16 -99 lat. Zgłaszane prace miały być autorskim spojrzeniem mieszkańców na otaczającą ich rzeczywistość, miały przedstawiać współczesny obraz miast, nawiązujący do ich przeszłości.

Nagrodą w konkursie był voucher na wydruk foto-albumów o wartości ok.50 EUR, na każde miasto przypadało 10 voucherów po 5 szt. w każdej kategorii wiekowej.

 • Pokonkursową – objazdową – wystawę fotografii

Wystawa pokonkursowa została zaprezentowana wiosną 2018 roku. W kwietniu - w Jastrzębiu-Zdroju, w maju w Hawierzowie, a w czerwcu w Karwinie. Otwarciu wystawy w każdym mieście towarzyszyły wernisaże z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami miast. Prezentowane zdjęcia zawierały różne miejskie motywy, przedstawione  przez autorów. Wystawy i wernisaże miały charakter otwarty, uczestnikami byli przedstawiciele miast partnerskich Jastrzębia -Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, uczestnicy konkursu oraz inne osoby zainteresowane wydarzeniem. W trakcie wernisaży oficjalnie uhonorowano nagrodami  zwycięzców konkursu. Zaprezentowane na wystawie zdjęcia nadesłane zostały przez mieszkańców trzech miast i są ich spojrzeniem na otaczającą ich rzeczywistość. Założeniem konkursu fotograficznego było przedstawienie współczesnych miast w kontekście ich przeszłości.

 • Warsztat fotograficzny

Warsztat, skupiający miłośników fotografii z trzech miast odbył się 15.09.2018 r. na zamku Frystat w Karwinie, a także w plenerze wokół zamku. Zajęcia fotograficzne, w których wzięły udział 34 osoby, prowadzone były  przez ekspertów i profesjonalnych instruktorów z obu stron granicy. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi i szczegółowymi technikami fotografii w reprezentacyjnych i historycznych miejscach zamku. Dzięki warsztatom środowisko fotograficzne nawiązano trwałą współpracę wymieniając się informacjami i doświadczeniami. Uczestnicy warsztatu mieli okazje do integracji w jednym z najpiękniejszych obiektów prezentujących historię Karwiny.

 • Polsko-czeski kalendarz

Polsko - czeski kalendarz na rok 2018, prezentujący Jastrzębie-Zdrój, Karwine i Hawierzów, wydano w nakładzie 4500 szt. Jego celem było promowanie miast po drugiej stronie granicy, a przede wszystkim  wskazanie w jego najważniejszych i najciekawszych wydarzeń tych trzech miast, do udziału w których miasta zapraszały turystów z miast partnerskich. Kalendarz był bezpłatnie dystrybuowany na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński, wśród uczestników projektu i mieszkańców.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 28.040,00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 23.834,00 EUR

Budżet Państwa: 695,00 EUR

Wkład własny: 3.511,00 EUR

Do pobrania:

Księga pamiątkowa wystawy fotograficznej.
Wernisaż wystawy.
Fot. Katarzyna Parylak
Wernisaż wystawy.
Fot. Katarzyna Parylak
Wernisaż wystawy.
Fot. Katarzyna Parylak
Wernisaż wystawy.
Fot. Katarzyna Parylak
Wernisaż wystawy.
Fot. Katarzyna Parylak
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.
Księga pamiątkowa wystawy fotograficznej.
Wernisaż wystawy.
Wernisaż wystawy.
Wernisaż wystawy.
Wernisaż wystawy.
Wernisaż wystawy.
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.
Warsztaty fotograficzne.

V polsko-czeskie spotkania branżowe

Blisko 600 osób skorzystało z oferty jaką w ramach projektu „V polsko-czeskie spotkania branżowe” zaproponowały partnerskiemiasta Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów.

Projekt, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony podmiotów/instytucji funkcjonujących w miastach jak i przedstawicieli instytucji centralnych w Warszawie i w Pradze.

Realizowany od 2011 roku projekt - którego głównym zamierzeniem jest aktywizacja lokalnych środowisk w zakresie realizacji wspólnych, transgranicznych aktywności – osiągnął założony sześć lat temu cel. Zdecydowanie wzrosła liczba i jakość zrealizowanych projektów w partnerstwie tych trzech miast. Nawiązały się nowe i odświeżyły wcześniejsze transgraniczne partnerstwa pomiędzy instytucjami i organizacjami. Zaplanowane przez zespół projektowy cykliczne działania, kierowane corocznie do tej samej grupy odbiorców, pozwoliły na zachowanie ciągłości projektu oraz utrzymanie zainteresowania i chęci współpracy. 

V edycja projektu, była kolejnym krokiem do wzmocnienia istniejącej współpracy miast. W ramach projektu zrealizowano:

 1. Konferencję inaugurującą projekt (13, 14.10.2016), podczas której m.in. utworzono sześć polsko-czeskich  grup branżowych oraz powołano liderów tych grup, po jednym z każdej strony granicy.
 2. Spotkania grup branżowych (11.2016 –  05.2017) – odbyły się po trzy spotkania każdej grupy – po jednym w każdym mieście, łącznie odbyło się 18 spotkań, co dało 54 godziny pracy w polsko-czeskich zespołach, w pl-cz warsztatach wzięło udział łącznie 370 osób, reprezentujących blisko 90 instytucji i organizacji.

Efektem pracy grup jest m.in.

- zniesienie ograniczenia tonażowego na przejeździe granicznym Marklowice-Pertovice na potrzeby organizacji przejazdów np. autokarów szkolnych, zorganizowanych grup.

- przygotowano kolejne projekty współpracy:  

 • projekt „Łączność ponad granicami” z zakresu bezpieczeństwa publicznego pomiędzy strażami miejskimi z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny, gdzie jastrzębska jednostka doposażona zostanie w nowy system komunikacji radiowej
 • projekt straży pożarnych z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Zebrzydowic i Petrowic „Razem przeciw powodzi” w ramach którego jastrzębska PSP nabędzie przeciwpowodziowy zestaw kontenerowy o wartości blisko 1,4 mln zł, a  miasto łódź płaskodenną, motopompę pływającą i inny osprzęt przeciwpowodziowy.
 • projekt „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów” kierowany do mieszkańców, w ramach którego ogłoszony został konkurs fotograficzny, zorganizowane zostaną warsztaty fotograficzne i wystawa objazdowa, wydany zostanie wspólny kalendarz na 2018 r. uwzględniający daty ważniejszych wydarzeń miejskich.
 1. Konferencja tematyczna w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiejw Pradze (06.04.2017) pn. „Potencjał turystyczny regionów poprzemysłowych szansą zmiany wizerunku i charakteru pogranicza na przykładzie współpracy trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński – Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov” połączona z promocją miast, dziedzictwa kulturowego polsko-czeskiego pogranicza. W organizację konferencji włączyły się: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Europejska Federacja Cyklistów oraz Europejskie Stowarzyszenie Greenways, Moravian Silesian Tourism, Śląska Organizacja Turystyczna, Euroregion Śląsk Cieszyński – których przedstawiciele wsparli swymi wystąpieniami program konferencji.
 2. Konferencja tematyczna w Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie (27.09.2017) pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w miastach Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizowanych obszarów poprzemysłowych” połączona z promocją miast oraz dziedzictwa kulturowego polsko-czeskiego pogranicza. W organizację konferencji włączyły się: Polska Organizacja Turystyczna, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionální a inženýrská kancelář Karviná, Dolní oblast Vitkovice, Euroregion Śląsk Cieszyński - których przedstawiciele wsparli swymi wystąpieniami program konferencji.
 3. Konferencja podsumowująca projekt (30,31.08.2017) – aktywność nakierowana na prezentację prac grup branżowych, sprawozdanie liderów, prezentacja projektów zrealizowanych i obecnie realizowanych przez środowiska trzech miast – będących konsekwencją realizowanego projektu. Informacja zwrotna dla miast – od uczestników projektu - dotycząca zapotrzebowania na wsparcie merytoryczne związane z planowanymi aktywnościami transgranicznymi.

Projekt POLSKO-CZESKICH SPOTKŃ BRANŻOWYCH jest rozpoznawalną marką na polsko-czeskim pograniczu. Jego piąta edycja była kolejnym poważnym krokiem na drodze partnerskiej, dobrosąsiedzkiej współpracy Jastrzębia-Zdroju z czeską Karwiną i Hawierzowem.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 34.881,00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 29.648.85 EUR

Budżet Państwa: 837,35 EUR

Wkład własny: 4.394,80 EUR

Do pobrania:

Do pobrania:

Spotkanie w ramach projektu. Uczestnicy przy stołach.
Spotkanie w ramach projektu. Uczestnicy przy stołach.
Prezydenci uczestniczących miast pozują do zdjęcia. Po środku - Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.
Anna Hetman przemawia z mównicy.
Bogdan Kasperek przemawia z mównicy.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali - warsztaty.
Uczestnicy słuchają prelekcji.
Konferencja prasowa.
Konferencja prasowa.
Spotkanie w ramach projektu. Uczestnicy przy stołach.
Spotkanie w ramach projektu. Uczestnicy przy stołach.
Prezydenci uczestniczących miast pozują do zdjęcia. Po środku - Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.
Anna Hetman przemawia z mównicy.
Bogdan Kasperek przemawia z mównicy.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali.
Spotkanie uczestników w dużej sali - warsztaty.
Uczestnicy słuchają prelekcji.
Konferencja prasowa.
Konferencja prasowa.

VI polsko-czeskie spotkania branżowe

Projekt był szóstą edycją, wdrażanego od 2011 roku partnerskiego przedsięwzięcia,  aktywizującego trzy przygraniczne miasta - Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Hawierzów.

W pierwszych edycjach projektu, ich działania kierowane były do podmiotów z niemal każdego obszaru życia społecznego tych trzech miast. Ich celem było pobudzenie zainteresowania przedstawicieli m.in. miejskich instytucji, organizacji pozarządowych i szkół do prowadzenia działań transgranicznych, które w efekcie przybierały postać projektów i ubiegały się o dofinansowanie ze środków wspierających współpracę transgraniczną. Wiele z tych projektów uzyskało dofinansowanie, co pozwoliło na ich realizację.

Piąta edycja projektu promowała aktywność miast i Euroregionu Śląsk Cieszyński na szczeblu centralnym w Ambasadzie RCz w Warszawie i w Ambasadzie RP w Pradze, docierając do instytucji krajowych, parlamentarzystów oraz przedstawicieli branżowych ministerstw - planujących politykę transgraniczną w Polsce i w Czechach.

VI polsko-czeskie spotkania branżowe to projekt, który miał zwrócić uwagę polityków szczebla europejskiego, na konkretne efekty współpracy transgranicznej widoczne i odczuwalne w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.

W ramach projektu zrealizowano:

 1. EVENT W BRUKSELI, w siedzibie Parlamentu Europejskiego (11-12.07.2018), z konferencją tematyczną pn. „POLSKO-CZESKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁPRACY TRZECH NAJWIĘKSZYCH MIAST EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, KARVINÁ, HAVÍŘOV” pod patronatem Europosła Jana Olbrychta. W ramach tego działania zaprezentowano także wystawę z przeglądem zdjęć wspólnych aktywności transgranicznych zrealizowanych przez Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Hawierzów. Elementem tego działania było także  spotkanie z Europarlamentarzystami, podczas którego podkreślano istotę realizacji transgranicznych aktywności, potrzebę ich wspierania środkami europejskimi, a także potrzebę tworzenia ram prawnych do prowadzenia takiej współpracy. Podobne przesłanie towarzyszyło spotkaniu roboczemu, które odbyło się w Eurodistrict Pamina. Tam, oprócz prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych w zakresie transgranicznej współpracy miast, odbyła się prezentacja działalności tej instytucji. Była to okazja do wymiany dobrych praktyk z obszaru szerokorozumianej współpracy na pograniczach państw.
   
 2. AKTUALIZACJA „PROGRAMU PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY JASTRZĘBIA-ZDROJU, KARWINY I HAWIERZOWA”

W ramach tego działania odbyły się tematyczne warsztaty branżowe, skupiające osoby (najaktywniej współpracujące w poprzednich edycjach projektu) reprezentujące dany obszar tematyczny.

23.11.2018 r. w Jastrzębiu-Zdroju odbył się warsztat "Edukacja" oraz "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia"

18.12.2018 r. w Karwinie odbył się warsztat  "Młodzież" oraz "Kultura, sport i turystyka"

30.01.2019 r. w Hawierzowie odbył się warsztat "Samorząd" oraz  "Biznes"

Warsztaty te dały możliwość weryfikacji zrealizowanych do tej pory wspólnych przedsięwzięć. Usunięto zadania zrealizowane i wprowadzono nowe zadania w oparciu o zgłaszane potrzeby uczestników warsztatów. Zebrane informacje, z pomocą przedstawicieli Euroregionu Śląsk Cieszyński, zostały przeanalizowane i uporządkowane. Nad ostatecznym zapisem "Programu partnerskiej współpracy..." pracowano także podczas dwudniowego warsztatu trzech samorządów i przedstawicieli Euroregionu Śląsk Cieszyński, który odbył się 25-26.03.2019 roku w Bukowcu (RCZ), gdzie m.in. dokonano aktualizacji danych części opisowej dokumentu. Zaktualizowany dokument, wydrukowano w nakładzie 800 sztuk  i rozdystrybuowano pomiędzy partnerów projektowych i Euroregion Śląsk Cieszyński. Dalsza dystrybucja programu trwać będzie po zakończeniu realizacji projektu, w okresie jego trwałości.

GŁÓWNYM CELEM zrealizowanego projektu było podkreślenie znaczenia współpracy transgranicznej, która - jak mówią sami eurodeputowani związani z naszym terenem - nie cieszy się dużym poparciem finansowym w Unii Europejskiej. Zrealizowane działania projektowe miały wzmocnić dyskusję nad finansowaniem wspólnych polsko-czeskich potrzeb rozwojowych samorządów i sytuacji społeczno-gospodarczej regionu przygranicznego w kontekście wyzwań Wspólnoty Europejskiej w perspektywie 2020+.

Finansowanie:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 35.085,00 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 29.822,25 EUR

Budżet Państwa: 754,25 EUR

Wkład własny: 4.508,50 EUR

 

Dokumentacja wideo:

Film 1:

PLCZENG

Film 2:

PLCZENG

Film 3:

PLCZENG

 

Dokumentacja fotograficzna:

Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Domagała
Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Domagała
Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Domagała
Spotkania z serii transgranicznych warsztatów tematycznych w Hawierzowie - fot. M. Kuta
Transgraniczne warsztaty tematyczne w Karwinie - 18.12.2018 r.
Transgraniczne warsztaty tematyczne w Karwinie - 18.12.2018 r.
Promocja współpracy transgranicznej w Brukseli - 11.07.2018 r.
Promocja współpracy transgranicznej w Brukseli - 11.07.2018 r.

Spotkanie organizowane w ramach trwałości projektu pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński