Strefa biznesu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa


Nazwa Projektu: Zdalna szkoła w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 99 962,1‬0 zł. (100% dofinansowania)

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Informacje źródłowe: www.cppc.gov.pl/

Cel projektu: wsparcie jastrzębskich szkół w zakresie prowadzenia zajęć szkolnych w trybie zdalnego nauczania.

W ramach projektu zakupiono 30 laptopów wraz z oprogramowaniem dla nauczycieli z jastrzębskich szkół:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego - 1
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna - 2
 3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego - 1
 4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka - 2
 5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gustawa Morcinka - 1
 6. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie - 2
 7. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki - 1
 8. Szkoła Podstawowa nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego - 1
 9. Szkoła Podstawowa nr 14  im. Ziemi Śląskiej - 1
 10. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej - 2
 11. Szkoła Podstawowa nr 16 im. prof. Rudolfa Ranoszka - 1
 12. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy - 1
 13. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Henryka Sławika - 1
 14. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima - 1 
 15. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Henryka Jordana - 1
 16. Szkoła Podstawowa nr 21 im. prof. Jana Miodka - 2
 17. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera - 1
 18. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Staszica - 1
 19. Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego - 1
 20. III Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego - 1
 21. Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II - 1
 22. Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego - 1
 23. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego - 1
 24. Zespół Szkół Zawodowych - 1
 25. Zespól Szkół Handlowych - 1
   

Nazwa Projektu: Zdalna szkoła +

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 124 992 (100% dofinansowania)

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Informacje źródłowe: www.cppc.gov.pl/

Cel projektu: wsparcie jastrzębskich szkół w zakresie prowadzenia zajęć szkolnych w trybie zdalnego nauczania.

W ramach projektu zakupiono 42 laptopy, przeznaczone dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) z 19 jastrzębskich szkół:

Szkoła Podstawowa nr 4 - 1
Szkoła Podstawowa nr 5 - 2
Szkoła Podstawowa nr 6 - 2
Szkoła Podstawowa nr 9 - 1
Szkoła Podstawowa nr 10 - 3
Szkoła Podstawowa nr 12 - 3
Szkoła Podstawowa nr 13 - 2
Szkoła Podstawowa nr 14 - 3
Szkoła Podstawowa nr 15 - 1
Szkoła Podstawowa nr 16 - 5
Szkoła Podstawowa nr 19 - 3
Szkoła Podstawowa nr 20 - 2
Szkoła Podstawowa nr 21 - 1
Zespół Szkół Nr 2 - 2
III Liceum Ogólnokształcąc - 3
Zespół Szkół Nr 9 - 2
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego - 2
Zespół Szkół Zawodowych - 2
Zespół Szkół Handlowych - 2

Polecamy