Strefa biznesu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
 

Nazwa Projektu: „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 197.500,00 zł (100% dofinansowania)

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.
Informacje źródłowe: www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Cel projektu: wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

W ramach projektu zakupiono 79 kompletów zawierających: laptopy, myszki oraz torby na laptopy.

„Cyfrowa gmina”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandeimię COVID-19
 

Nazwa Projektu: „Cyfrowa gmina”
Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Wartość projektu: 751.569,24 zł (100% dofinansowania)

Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

Cel projektu:   

  • zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Jastrzębie-Zdrój 
  • wzmocnienie cyfrowej odporności na Covid-19 oraz inne zagrożenia współczesnych czasów, 
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym. 

Informacje źródłowe: www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

Polecamy