Strefa biznesu

Przemysł czasu wolnego

Przemiany związane z czwartą rewolucją przemysłową wykraczają poza branżę ICT czy też nowe technologie materiałowe i wywierają wpływ nie tylko na obszary związane z robotyką, automatyzacją produkcji czy technologiami informacyjnymi.

Jedną z przemian, jaką przynosi przemysł 4.0, jest wzrost działalności twórczej i kreatywności – co więcej istnieje wyraźna zależność między rozwojem branży ICT i wdrażaniem nowych rozwiązań informacyjnych i technologicznych a rozwojem tzw. branż twórczych (creative industries).

Przemiany w tych obszarach wywołują wpływ w innych sektorach gospodarki oraz stylu życia pracowników i konsumentów. Stąd pojawia się zapotrzebowanie w czasie wolnym nie tyle na odpoczynek fizyczny, co na rekreację, rozrywkę czy rozwój.

Przemysł czasu wolnego zapewnia usługi i produkty dla konsumentów, aby sprostać ich zapotrzebowaniu co do możliwości spędzania wolnego czasu, doświadczania i korzystania z udogodnień, w szczególności ze sportu, kultury, rekreacji, rozrywki, spożywania posiłków i spędzania czasu poza domem, zakładów i gier oraz zakwaterowania.

Mechanizm sprawiedliwej transformacji związany z największym europejskim wyzwaniem jakim jest osiągniecie neutralności klimatycznej w 2050 roku  jest przede wszystkim szansą na rozwój ekonomiczny miast i gmin górniczych.

To możliwość rozwijania sektorów, które do tej pory cierpiały w wyniku aktywnego wydobycia węgla, takich jak  związany z historią Jastrzębia-Zdroju przemysł czasu wolnego czyli inaczej turystyka.

Miasto od listopada 2020 roku systematycznie realizuje swoją strategię rozwoju. Jako pierwsze górnicze miasto w regionie posiada realny plan związany z realizacją wytycznych Europejskiego Zielonego Ładu i zmierzający do dywersyfikacji sektorów w obliczu transformacji gospodarczej, cyfrowej, energetycznej i społecznej.

Ze względu na swoje tradycje uzdrowiskowe, położenie oraz potencjał aktywnie rozwija sektor związany z przemysłem czasu wolnego.

Informacje dla turystów

Polecamy