Strefa biznesu

Sektory priorytetowe

Jastrzębie-Zdrój miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa śląskiego, pomiędzy Wrocławiem (216 km) a Krakowem (145 km), na przecięciu europejskich korytarzy transportowych, tuż przy granicy z Republiką Czeską. Od stolicy województwa – Katowic dzieli nas pięćdziesięciominutowa jazda autostradą A1.

Jeden z ośrodków centralnych aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego.

Powierzchnia wynosi 85,33 km2. Liczba mieszkańców – 85 588 (grudzień 2018 roku).

W najbliższym otoczeniu znajdują się trzy międzynarodowe porty lotnicze (Ostrawa – 72 km;  Katowice-Pyrzowice – 90,4 km; Kraków-Balice – 131 km). Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa (bezpośrednie połączenie z autostradą A1, droga krajowa 81, dwie drogi wojewódzkie 937 i 933). Dworzec kolejowy w Wodzisławiu Śląskim – 18 km.

Według danych GUS z 2017 r. miasto zajmuje 3 miejsce w Polsce pod względem najtańszych mieszkań. Średnia cena metra kwadratowego wynosi 2085 zł.

Raport przedstawiony przez firmę doradczą Curulis podaje, że koszty życia w Jastrzębiu-Zdroju są niższe niż we wszystkich miastach województwa śląskiego i kształtują się na poziomie 2665,71 zł. Przy obliczeniach uwzględniono koszty wody i odprowadzania ścieków, transport publiczny, ceny za wywóz śmieci, podatki od nieruchomości, opłaty za parkowanie w centrum miast.

Stopa bezrobocia we wrześniu  2019 wyniosła 4,1 %.

Statystyczne wynagrodzenie wg GUS Jastrzębiu-Zdroju wnosi 8 121 zł brutto. Średnie wynagrodzenie mieszkańców miasta (osób zameldowanych)  - 3900 zł brutto.

Sektory priorytetowe: usługi nowoczesne, logistyka, sektor produkcyjny

Sektor usług nowoczesnych

Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) posiada ogromny potencjał w kontekście możliwości oferowania usług dla biznesu (BSS). Do tego segmentu zalicza się centra usług wspólnych realizujące procesy „in-house” (Shared Services Centers), centra outsourcingowe (Business Processing Operations) świadczące usługi z na rzecz klientów zewnętrznych, centra IT oraz centra zajmujące się działalnością badawczo - rozwojową (w tym rozwojem oprogramowania). Polska jest regionalnym liderem, pod względem zarówno liczby centrów, jak i wolumenu zatrudnienia w branży.

Jastrzębie-Zdrój choć kojarzone z górnictwem jest również doskonałym miejscem do prowadzenia i rozwoju biznesu z sektora usług nowoczesnych. Zlokalizowane na przecięciu europejskich korytarzy transportowych, zielone i malowniczo położone oferuje wszystko to, co jest potrzebne do rozwoju biznesu oraz jednocześnie do spokojnego i harmonijnego życia.

Ambitni, wykształceni, pracowici, a przede wszystkim zmotywowani do nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji mieszkańcy są największym atutem miasta i najatrakcyjniejszą zachętą inwestycyjną.  Cechuje ich elastyczność i otwartość do sprostania najwyższym normom i standardom pracodawcy.

Dostępność komunikacyjna miasta oraz położenie w bezpośredniej bliskości ośrodków akademickich sprawia, że po ukończeniu jednej z wielu jastrzębskich szkół średnich, w tym technicznych, młodzi ludzie coraz częściej decydują się na rozpoczęcie edukacji na poziomie wyższym. Dzięki temu pracodawcy z sektora usług nowoczesnych mogą pozyskać doskonale wykształconych, znających języki obce pracowników, których koszty zatrudnienia wciąż pozostają konkurencyjne wobec dużych ośrodków.

Miasto dysponuje również odpowiednim zasobem lokali, których koszt wynajmu czy zakupu również dla większości firm z sektora usług nowoczesnych będzie atrakcyjny i może stanowić dodatkowy atut w przekonaniu firmy do tego, aby to właśnie w Jastrzębiu-Zdroju otworzyć następną lokalizacje dla swojego centrum usług.

Sektor logistyczny

Górny Śląsk to obszar technologiczny Europy Środkowo-Wschodniej, który może pochwalić się bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową – zarówno już istniejącą, jak i tą w planach. Region skorzystał także na ustanowieniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obecnie działa w niej ponad 350 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 34 mld złotych i stworzyły 76 tys. miejsc pracy.

Dostępność komunikacyjna Jastrzębia-Zdroju oraz położenie w bezpośredniej bliskości granicy z Czechami, na przecięciu europejskich korytarzy transportowych sprawia, że miasto oferuje dogodne warunki dla lokowania  i rozwoju centrów logistycznych i przeładunkowych.

Jastrzębie-Zdrój, dzięki rewitalizacji gruntów pogórniczych i poprzemysłowych, ukierunkowanej na tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych przestrzeni dysponuje dużymi zasobami terenów inwestycyjnych po wciąż względem innych ośrodków konkurencyjnych cenach.

Sektor produkcyjny

Sektor produkcyjny i przetwórczy wciąż stanowi podstawę polskiej gospodarki. To właśnie firmy, które wytwarzają fizyczne produkty mają dzisiaj znaczące możliwości rozwoju i eksportu. To także firmy, w których drzemie ogromny potencjał w zakresie optymalizacji kosztów produkcji, czy zabezpieczania ryzyka cen surowców.

Jak wynika z raportu „Made in Poland. Przewodnik inwestycyjny dla sektora produkcyjnego w Polsce”, kapitał ludzki to jeden z najważniejszych elementów przy wyborze miejsca inwestycji. Trzy główne czynniki decydujące o potencjale inwestycyjnym danej lokalizacji to: koszty zatrudnienia, dostępność wykwalifikowanych kadr oraz dostępność kadr na stanowiskach produkcyjnych.

To wszystko wraz odpowiednio przygotowanymi i dostępnymi terenami inwestycyjnymi sprawia, że Jastrzębie-Zdrój jest dogodnym miejscem do rozpoczęcia tego rodzaju inwestycji.

Polecamy