Strefa biznesu

Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska – Polska Fundusz Mikroprojektów

Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych

Projekt  pn. „Analiza odtworzenia linii kolejowej  w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” realizowany był   w partnerstwie czeskich miast Havířov, Karviná oraz Petrovice u Karviné. Otrzymał on do dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w kwocie 23.529,41 EUR z oraz z Budżetu Państwa w kwocie 1.176,47 EUR.

 

Głównym  jego celem  było przygotowanie  profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej  różnych modeli rozwoju i rewitalizacji transgranicznych połączeń kolejowych na obszarze przygranicznym partnerskich miast Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa i Petrowic u Karwiny oraz włączenia ich do regionalnej sieci kolejowej. Przygotowana analiza będzie podstawą do stworzenia średniookresowej  polityki miast partnerskich w zakresie inwestycji w infrastrukturę kolejową oraz obsługę przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania kluczowe:

  1. Powołano wspólną  stałą grupę roboczą  na rzecz rewitalizacji połączenia kolejowego. W skład której weszli m.in. przedstawiciele partnerskich samorządów, eksperci od kolejnictwa i transportu publicznego, przedstawiciele Euroregionu. Zadaniem grupy było przygotowanie zakresu analizy społeczno-gospodarczej w ramach zlecenia jej na zewnątrz oraz współpraca z  jej wykonawcą.
  2. Zlecono przygotowanie analizy społeczno-gospodarczej  z elementami studium wykonalności. Analiza została przygotowana we współpracy z  grupą roboczą.
  3. Zorganizowano konferencję  podsumowującą projekt na której zostały zaprezentowane wyniki przeprowadzonej analizy.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele miast partnerskich zaangażowanych w realizowany projekt, posłowie, radni Sejmiku, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawiciele przedsiębiorstw kolejowych działających na terenie województwa śląskiego oraz republiki czeskiej, przedstawiciele Euroregionów Śląsk Cieszyński oraz Těšínské Slezsko a także radni miasta Jastrzębie-Zdrój oraz członkowie grupy roboczej.

 

Przygotowany  w ramach  realizacji projektu dokument pn.  „Analiza odtworzenia linii kolejowej  w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych” wraz z załącznikami w postaci map i rysunków jest do pobrania z poniższej chmury google.

https://drive.google.com/drive/folders/1cXk37AfpDnwTzXcQsJ5vqCrkV7zTrUtU

Polecamy