Strefa biznesu

Transformacja regionów górniczych

Regiony w Europie, w których wydobywa się węgiel kamienny i brunatny, stoją przed bezprecedensowymi wyzwaniami społecznymi i ekonomicznymi w związku z transformacją Europy w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

To proces zmiany rodzaju gospodarki z wysokoemisyjnej na zeroemisyjną ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu lokalnej ludności pod względem ciągłości zatrudnienia i środowiska w którym żyją. Polega ona na stworzeniu alternatywnych gałęzi gospodarki i zapewnieniu miejsc pracy osobom, które je stracą w wyniku stopniowego zamykania przedsiębiorstw takich jak kopalnie czy elektrownie. Musi ona przebiegać:

 • zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem,
 • z udziałem społeczności, której ona dotyczy.

Jednym z jej  filarów Fundusz Sprawiedliwej Transformacji który wskazuje listę działań ktre mogą być z niego finansowane (art.4):

 1. inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym przedsiębiorstwa typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej i restrukturyzacji ekonomicznej;
 2. inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe;
 3. inwestycje w działania badawcze i innowacyjne oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii;
 4. inwestycje we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających przystępną cenowo czystą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczną i energię ze źródeł odnawialnych;
 5. inwestycje w cyfryzację i łączność cyfrową;
 6. inwestycje w regenerację, dekontaminację i renaturalizację terenów oraz projekty zmieniające ich przeznaczenie;
 7. inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;
 8. podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników;
 9. pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;
 10. aktywne włączanie osób poszukujących pracy;
 11. pomoc techniczną.

Regiony mogą uzyskać dostęp do FST tylko wtedy, gdy posiadają zatwierdzony Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji.  O planie dla Śląska, opracowywanym przez Urząd Marszałkowski można przeczytać na stronie https://transformacja.slaskie.pl/.

Polecamy