Strefa biznesu

Transformacja regionów górniczych

Regiony w Europie, w których wydobywa się węgiel kamienny i brunatny, stoją przed bezprecedensowymi wyzwaniami społecznymi i ekonomicznymi w związku z transformacją Europy w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Specjalnym mechanizmem wsparcia regionów górniczych ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej - instrument zaproponowany przez Parlament Europejski w ubiegłorocznym stanowisku dotyczącym wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021-2027. Celem funduszu, dysponującego w zamierzeniu budżetem ok. 4,8 mld euro, ma być wsparcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków społecznych, społeczno-gospodarczych i środowiskowych, związanych z odejściem od węgla.

Niezależnie od tych działań Jastrzębie-Zdrój przystąpiło do Deklaracji Burmistrzów i Prezydentów Miast w sprawie Sprawiedliwej Transformacji Regionów Górniczych w Europie realizowanej przez Światowy Fundusz na Rzecz przyrody – WWF. Inicjatywa pod nazwą ,,Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” jest projektem w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI), agendy Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Oprócz Polski, projekt jest realizowany w Niemczech, Bułgarii i Grecji.

W ramach Deklaracji włodarze poszczególnych miast zobowiązują się do podejmowania dalszych działań na rzecz sprawiedliwej transformacji na poziomie lokalnym oraz do wspierania siebie nawzajem w tworzeniu zrównoważonej przyszłości dla wszystkich. Informacje na temat projektu dostępne są tutaj.

Oprócz działań zmierzających do rozwoju innych, niż wydobywczy sektorów jastrzębskiej gospodarki, miasto we współpracy z Spółką Restrukturyzacji Kopalń i Jastrzębską Spółką Kolejową rozpoczęło przygotowania do transformacji terenów górniczych kopalni „Jas-Mos” w atrakcyjne tereny inwestycyjne. Tereny będą możliwe do zagospodarowania po zakończeniu działalności spółki węglowej na wskazanym obszarze, co jest planowane na 2025 rok.

 

Poniżej znajduje szczegółowa lista terenów przeznaczonych do sprzedaży wraz z mapą obszaru.

1. Działka 1488/24.  Pow. 6322 m2. Utwardzenie na części działki o pow. ok. 4300 m2. Ok. 2000 m2 terenów zielonych. Na działce posadowiony był Budynek Straży Pożarnej (likw. IV kw. 2017r.)  Działka wystawiona na sprzedaż od II kw. 2018r. Cena – 325 tys. zł. netto.

 

2. Działki 3862/31, 3863/31, 3864/31, 3865/31 o łącznej pow. 5530 m2.  Teren utwardzony, nieogrodzony. Działka wystawiona na sprzedaż od II kw. 2018r. Cena – 270 tys. zł netto.

 

3. Działka 3874/31. Pow. 4374 m2. Działka położona przy siedzibie SRK S.A. KWK „Jas-Mos” oraz „Fundacji”. Utwardzenie na części działki o pow. ok. 3200 m2. Ok 1100 m2 tereny zielone. Planowany termin wystawienia na sprzedaż – III kwartał 2020r.

 

4. Działki 1492/24 i 1496/24 o łącznej pow. 17073 m2. . Ok 95% pow. stanowią tereny zielone. Na działce 1492/24 położona jest w obrębie Zakładu Górniczego i posadowione na niej są  bud. hydroforownii i zbiornik wody. Dawniej na działce stały chłodnie kominowe. Planowany termin wystawienia na sprzedaż – IV kwartał 2019r./ I kwartał 2020r.

 

5. Działki 1493/24, 1504/24, 1505/24 o łącznej pow. 4837 m2. Działki położone w obrębie Zakładu Górniczego. Na działce 1493/24 znajduje się Hala Sprężarek o pow. 1320m2, kubaturze 17860 m3, która także będzie przedmiotem sprzedaży. Planowany termin wystawienia na sprzedaż – I kwartał 2020r.

 

6. Działka 241 o pow. 3208 m2. Działka zabudowana budynkiem Łaźni N2. Działka powstała z podziału działek 1494/24 I 3867/31 w związku m.in. z wyrażeniem zainteresowania przejęciem Budynku Łaźni N2 przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

7. Działka 3877/31 o pow. 18392 m2. Utwardzenie na części działki o pow. ok. 7000 m2. Działka położona w obrębie Zakładu Górniczego. Utrudniony dojazd.  Planowany termin wystawienia na sprzedaż – I/II kwartał 2020r.

 

8. Działka 580/2  MSZANA o pow. 13252 m2. Zabudowana m.in. budynkiem Hali Sprzętu Ciężkiego. Planowany termin wystawienia na sprzedaż – III/IV kwartał 2021 r.

 

9. Działki 562/24, 550/69, 557/69, 493/53, 552/53, 538/2, 571/2, 572/2, 582/2 o łącznej powierzchni 155 657 m2. Działki stanowią tereny inwestycyjne w północno-zachodniej części Zakładu Górniczego KWK „Jas-Mos”.  Termin wystawienia na sprzedaż – IV kwartał 2019r. Cena – ok. 7 mln zł. netto.

 

 10. Działka 3866/31 o pow. 2365 m2. zabudowana – sprzedana w 2019r.

 

 11. Działka 240 o pow. 1009 m2 powstała z wyniku podziału działek 1494/24 i 3867/31. – sprzedana w 2019r.

 

KONTAKT:

Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora

tel. 32 47 85 390; 32 47 85 181

e-mail: inwestor@um.jastrzebie.pl

Polecamy