Strefa biznesu

Współpraca z organizacjami gospodarczymi

Jastrzębie-Zdrój zachęca jastrzębskich przedsiębiorców  również do współpracy z organizacjami gospodarczymi.

Śląskie Partnerstwo Gospodarcze w ramach memorandum o współpracy zainicjowanego przez Izbę Gospodarczą Wodzisław Śląski i Okresni Hospodarska Komora Karvina.

Memorandum zakłada partnerstwo na obszarach przygranicznych regionu morawsko-śląskiego i Subregionu Zachodniego w zakresie ochrony środowiska, spadku liczby ludności oraz transgranicznej współpracy gospodarczo-biznesowej w obszarach przygranicznych.

Po stronie polskiej do porozumienia przystąpiły również miasta: Racibórz, Rybnik, Żory; gmina Godów i Gorzyce oraz Powiat Wodzisławski.

Więcej informacji: https://ig.wodzislaw.pl/o-izbie/

 

Jastrzębska Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki, prowadzących swoją działalność na terenie Jastrzębia- Zdroju, powołanym przez Prezydenta Miasta. Rada działa na terenie Jastrzębia-Zdroju we współpracy z Prezydentem Miasta. Swą działalność opiera na osobistej, społecznej pracy zaangażowanych członków Rady.
Rada wyraża opinie oraz podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju społeczno -  gospodarczego Miasta, w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej.
Rada jest ciałem doradczym i opiniotwórczym Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju i stanowi  forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i region

 

Śląski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan jest najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega m.in.  o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dba o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jest głosem biznesu. KPP Lewiatan skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców posiada przedstawicielstwo w Brukseli i należy do BusinessEurope - największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.  Jako Przedsiębiorca zrzeszony w Śląskim Związku Pracodawców Lewiatan, zyskujesz wiele korzyści i otwierasz dla siebie nowe szanse. Między innymi wpływ na procesy legislacyjne i bieżący dostęp do informacji gospodarczych, dodatkowa reprezentację wobec organów administracji samorządowej, administracji państwowej oraz związków zawodowych pracowników oraz szanse na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Więcej informacji: http://www.szpl.pl/index.php

 

Cech rzemieślników i innych przedsiębiorców w Jastrzębiu-Zdroju

Cech Rzemieślników i innych Przedsiębiorców w Jastrzębiu-Zdroju
powstał w 1983 roku. Głównym zadaniem Naszego cechu jest prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, oświatowej i gospodarczej a także reprezentowanie interesów członków wobec różnych instytucji związanych z zatrudnianiem i prowadzeniem pracowników młodocianych. Cech Rzemieślników i innych Przedsiębiorców w Jastrzębiu-Zdroju to dobrowolny związek pracodawców posiadający osobowość prawną. Naszą instytucję charakteryzuje samorządność a także społeczno-zawodowo-gospodarcza organizacja rzemiosła. Jesteśmy jednostką rzetelną i chętną do współpracy by kunszt Rzemiosła mógł się piąć w górę. Działamy na podstawie ustawy o Rzemiośle, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej a także statutu. Nasza działalność jest zarejestrowana w KRS-ie, ponieważ została poszerzona o możliwość przynależenia Przedsiębiorców w Naszym Cechu. Jesteśmy członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/cech.rzemieslnikow.3  lub na stronie www.cechjastrzebie.pl

Polecamy