Strefa mieszkańca

2 miliony złotych czekają na Twoją decyzję

Tylko do 21 kwietnia można składać wypełnione wnioski. Sprawdź, gdzie znajdują się tereny, na które możesz mieć wpływ!

Pieniądze zostały podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 30% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej samej wysokości, 35% proporcjonalnie do jej obszaru i kolejne 35% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Prezentujemy mapy, które wskazują tereny możliwe do zagospodarowania w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego:

Os. 1000-lecia

Os. Arki Bożka

Os. Barbary

Os. Bogoczowiec

Os. Chrobrego

Os. Górne i Dolne cz. 1

Os. Górne i Dolne cz. 2

Os. Gwarków

Os. Morcinka

Os. Pionierów

Os. Przyjaźń

Os. Staszica

Os. Tuwima

Os. Zdrój

Os. Złote Łany

Os. Zofiówka

Sołectwo Borynia

Sołectwo Bzie cz.1

Sołectwo Bzie cz.2

Sołectwo Moszczenica

Sołectwo Ruptawa Cisówka cz.1

Sołectwo Ruptawa Cisówka cz.2

Sołectwo Skrzeczkowice

Sołectwo Szeroka

Konkretne numery działek można sprawdzać na Interaktywnym Planie Miasta: http://mapa.um.jastrzebie.pl/mapa.html

Dokładne kwoty, którymi będą mogli dysponować mieszkańcy danych jednostek pomocniczych można znaleźć w załączniku do zarządzenia Prezydenta Miasta.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy