Dla mieszkańca

40 tysięcy na turystykę dla organizacji pozarządowych

Do 11 lutego przedłużono termin składania wniosków.

Dom Zdrojowy
fot. Łukasz Parylak

Kreowanie marki miasta, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, prezentacja i rozwój walorów turystycznych - to właśnie cele zadań, na które organizacje pozarządowe mogą otrzymać aż 40 tysięcy złotych. Otwarty konkurs ofert rozpoczyna się dziś a wnioski można składać do 11 lutego 2021 r. do godz. 17.00 w Kancelarii Urzędu Miasta (pok. 020 A) lub poprzez Generator eNGO, dostępny na stronie internetowej  http://jastrzebiezdroj.engo.org.pl.

Zadania będą musiały:

  • obejmować organizację wycieczek (śladami dawnego uzdrowiska i Szlakiem Wolności - przypominamy o konkursie na zaprojektowanie szlaku!) z przewodnikiem i wydanie materiałów promocyjnych (np. ulotek) oraz akcję promocyjną tych wydarzeń.
  • być złożone na wzorze - jest dostępny w załączniku poniżej
  • rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 marca 2021, najpóźniej do 30 listopada.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, których działalność dotyczy turystyki.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki: tel. 324785151, 324785335, 324785117, 324785241 oraz w załączonym niżej zarządzeniu.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy