Strefa mieszkańca

Akcja „Liść”

Rusza kolejny odbiór odpadów zielonych w postaci liści powstałych w okresie jesiennym.

Sezonowo są one odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych – z domków jednorodzinnych oraz zabudowy wielorodzinnej – do 6 lokali mieszkalnych włącznie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i harmonogramem. Należy pamiętać, że najbardziej pożądaną formą zagospodarowania odpadów zielonych jest ich kompostowanie. Innym sposobem pozbycia się liści jest dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK, GPZON).

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy