Strefa mieszkańca

Będziemy mieli nowoczesną salę koncertową

Nowoczesna sala koncertowa powstanie w naszym mieście.

podpisanie umowy na budowę sali koncertowej
Fot. Barbara Więckowska

Budynek znajdować się będzie w Zdroju tuż przy siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Wczoraj, 6 sierpnia Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej, Stanisław Śmietana w obecności zaproszonych gości podpisał umowę z wykonawcą na rozbudowę budynku szkoły o salę koncertową  wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawę i montaż wyposażenia technicznego. Jej wartość opiewa na 15.215.100,00 zł. O powstanie takiego obiektu spełniającego wymagania muzyków i melomanów, miasto zabiegało i czyniło starania od wielu lat.

- To historyczna chwila! Odkąd byłam radną Sejmiku Śląskiego, szukaliśmy sposobów, aby wybudować salę koncertową w Jastrzębiu-Zdroju. Dziś z dumą mogę powiedzieć: mamy to!- komentuje inwestycję prezydent miasta Anna Hetman.

Z realizacji inwestycji nie kryje zadowolenia Stanisław Śmietana, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej.

- Długo czekaliśmy na ten moment. To będzie jedyna sala koncertowa w mieście. Obiekt ma służyć miastu. Nie budujemy jej tylko dla szkoły. W przyszłości będziemy się starali, aby korzystali z niej wszyscy mieszkańcy.

Inwestycja ruszy 20 sierpnia i ma zostać zakończona 15 grudnia 2019 roku. Realizować ją będzie  firma Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.

Autorami projektu są architekci Mariusz Komraus i Aleksander Bednarski, ktorzy wygrali konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej.

Nowoczesny obiekt wybudowany zostanie na terenie zielonym u zbiegu ulic Żeromskiego i Kosciuszki. Pomieścić ma na widowni 360 osób. Funkcjonalnie nowy budynek będzie składał się z trzech podstawowych stref: sali koncertowej (fotele - 360 osób), przestrzeni foyer, zaplecza artystów i pomieszczeń sanitarno - technicznych. Kubatura rozbudowywanej części wynosi 15 520,00 m³. Powierzchnia zabudowy - 863 m2.

- Sala jest konstrukcji żelbetowej. Będzie miała bardzo ciekawą elewację – to będzie element, który na pewno będzie ją wyróżniał spośród innych podobnych. Konstrukcja budynku będzie powstawała na przełomie roku - mówił Dariusz Frankowski, Wiceprezes Zarządu  Mostostal Zabrze.

W ramach prac przewidziane jest wykonanie budynku sali koncertowej z łącznikiem wraz z infrastrukturą wewnętrzną, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą zewnętrzną, w której skład wchodzą: przyłącza i przebudowa sieci wod-kan oraz sieci ciepłowniczej, przebudowa sieci gazowej oraz przebudowa sieci średniego i niskiego napięcia. Zagospodarowanie terenu uwzględnia projekt przestrzeni publicznej w formie placu wejściowego oraz skweru.

Sala dodatkowo zostanie wyposażona m.in. w oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, system projekcji obrazu – wraz z montażem, mikser analogowy, procesor efektów, korektor graficzny, studio nagrań, mikrofony, reflektory, konsola oświetleniowa, rzutnik multimedialny, odbiorniki TV LED.

Inwestycja jest współfinansowana ze środkow UE w ramach POIiS 2014-2020, VIII os priorytetowa – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowita wartość projektu – 15.859.519,90 zł z czego środki UE – 13.480.591,92 zł a wkład własny (MKiDN) – 2.378.927,99 zł.

podpisanie umowy
fot. Barbara Więckowska
podpisanie umowy
fot. Barbara Więckowska
Podpisanie umowy
fot. Barbara Więckowska
Podpisanie umowy
fot. Barbara Więckowska
fot. Barbara Więckowska
fot. Barbara Więckowska
Podpisanie umowy na budowę sali koncertowej
fot. Barbara Więckowska
fot. Barbara Więckowska
wizualizacja sali koncertowej
wizualizacja - SLAS
wizualizacja sali koncertowej
wizualizacja - SLAS
wizualizacja sali koncertowej
wizualizacja - SLAS
podpisanie umowy
podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy na budowę sali koncertowej
wizualizacja sali koncertowej
wizualizacja sali koncertowej
wizualizacja sali koncertowej

Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy