Strefa mieszkańca

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

W społeczeństwie cieszą się największym zaufaniem. Są cenieni, bo często spiesząc na ratunek ludzkiego życia, narażają własne.

Niosą pomoc podczas takich zdarzeń losowych jak pożary, powodzie czy wypadki drogowe, ale też odwiedzają przedszkola i szkoły, gdzie wygłaszają pogadanki. Tradycyjnie w pierwszych dniach maja brać strażacka czci św. Floriana, swojego patrona.

15 maja jastrzębska Państwowa Straż Pożarna zorganizowała obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża. Następnie w siedzibie PSP odbył się uroczysty apel, podczas którego 19 strażaków z tutejszej komendy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe, 13 osób otrzymało natomiast nagrody „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” lub „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Nie zabrakło również listów gratulacyjnych i podziękowań. Podczas uroczystości poświęcono dwa nowe pojazdy, a po apelu odbyły się pokazy ratownicze dla dzieci. Z okazji Dnia Strażaka otwarto także wystawę fotograficzną Michała Piątka.

Jastrzębscy strażacy mają powody do świętowania. Jak podkreślał  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju brygadier Wojciech Piechaczek, w minionym roku wszystkie akcje prowadzone przez straż zakończyły się sukcesem.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy