Strefa mieszkańca

Budujemy tożsamość poprzez kulturę

Miasto przystąpiło do realizacji zadań polegających na krzewieniu i rozwijaniu folkloru oraz kultury regionalnej, a także promowaniu bogatej tradycji każdego z jastrzębskich sołectw.

fot. Aneta Czarnocka-Kanik

Przypomnijmy, że 18 lipca została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa na zakup strojów ludowych dla sześciu sołectw naszej gminy. Dotacja celowa została przyznana w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego.

 

Jastrzębskie sołectwa zaproponowały projekty, które przyczynią się do krzewienia i rozwijania folkloru oraz kultury regionalnej w świadomości młodego społeczeństwa, a także wpłyną na promowanie bogatej tradycji każdego z nich. Do ich realizacji niezbędne są stroje ludowe, które zakupione zostaną przy udziale 60 tys. zł z wojewódzkiej puli, a 12,5 tys. zł wyłoży miasto. Każde sołectwo otrzyma więc 10 nowych odświętnych ubiorów. Prezentacja strojów nastąpi podczas Dożynek Miejskich, które odbędą się 15 września w Jarze Południowym.

 

W ramach zadań współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu województwa realizowanych jest sześć projektów:

- sołectwo Szeroka - „Popołudniowe śpiewy i zabawy na ludowo - łączenie pokoleń”,

- sołectwo Borynia - „Kulturalne żniwa – bery, bojki i co my zrobić umiymy”,

- sołectwo Bzie - „Nasze obleczyni - Spotkania z tradycją i sztuką ludowąmieszkańców sołectwa Bzie”

- sołectwo Moszczenica - „Regionalnie, smacznie i kolorowo w sołectwieMoszczenica w Jastrzębiu-Zdroju – Nasze jodło – smaczne, zdrowe i kolorowe”,

- sołectwo Ruptawa - „Stroje ludowe w tradycyjnej i współczesnej kulturze Ruptawioków”,

- sołectwo Skrzeczkowice - widowisko „Nasze dzienne sprawy - na wesoło w Skrzeczkowicach - Jako my tu nakożdy dzień żyjemy – ze śpiywym i śmiychym”


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy