Strefa mieszkańca

Co począć z choinką?

Masz w domu naturalną bożonarodzeniową choinkę? Mamy dla Ciebie propozycję.

Zdjęcie przedstawia naturalne choinki czekające na odbiór w przeznaczonym miejscu przy nieruchomości.

Wielu spośród nas święta postanowiło spędzić przy naturalnej choince. A kiedy okres bożonarodzeniowy się kończy tradycyjnie zadajemy sobie pytanie: co dalej z choinką?

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, choinka jest odpadem zielonym. Dlatego już drugi rok z rzędu miasto organizuje zbiórkę choinek. W ubiegłym roku na terenie naszego miasta zebrano prawie 9 ton naturalnych zielonych drzewek!

Najbliższa zbiórka przypada na 13 i 27 stycznia 2020 roku. Powyższą akcją objęto wyłącznie nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej. Należy pamiętać, aby drzewko do odbioru nie miało ozdób świątecznych, stojaka lub doniczki. Choinki należy wystawić w miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.
 
A co zrobić gdy kupiliśmy choinkę z korzeniami w doniczce?
Choinki w donicy zakupione na święta Bożego Narodzenia mają szansę na drugie życie. Taką choinkę można posadzić w przydomowym ogrodzie, na działce rekreacyjnej, a w przypadku braku takiej możliwości - oddać pracownikowi Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego przy ul. Dworcowej 17d w Jastrzębiu-Zdroju.

Jednocześnie informujemy, że choinki sztuczne są odbierane w ramach odpadów wielkogabarytowych.
 

Zasady odbioru:

  • Dwa razy w styczniu, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
  • Naturalne choinki nalezy postawić w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości.

Dla kogo?

  • Do 6 lokali mieszkalnych włącznie - na indywidualne zgłoszenie wlaściciela nieruchomości.
  • Od 7 lokali mieszkalnych i więcej - zgodnie z harmonogramem.

Uwaga - Odbiór naturalnych choinek z zabudowy wielorodzinnej do 6 lokali mieszkalnych włącznie należy zgłaszać pod numerem telefonu 32 4785396, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Choinki z pozostałych nieruchomości można dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub zagospodarować we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku.

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju (GPZON)
ul. Dworcowa 17d 
tel. 32-47-51-495 wew. 29 lub 37
(JZK, Dzielnica Zdrój)

Godziny otwarcia:
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
Poniedziałek - piątek 7.30-17.00
Soboty 8.00-12.00
Odpady zielone (typu trawa, liście, drobne gałęzie) przyjmowane w ilościach nie przekraczających 480 litrów (np. 4 worki o pojemności 120 l) na nieruchomość w ciągu jednego dnia.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju (PSZOK)
ul. Norwida 34
tel. 32-47-40-752
(Sołectwo – Szeroka, w pobliżu Schroniska dla zwierząt i Zakładu Karnego)

Godziny otwarcia w okresie zimowym - od 1 grudnia do 31 marca:
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
 
Poniedziałek od 10.00 do 17.00
Wtorek, środa, piątek od 7.00 do 13.00
Czwartek od 7.00 do 15.00
Odpady zielone (typu trawa, liście, drobne gałęzie) z nieruchomości niezamieszkałych przyjmowane są w ilości limitowanej:

  • 0,5 tony / na nieruchomość / rok
  • 0,05 tony / na działkę na terenie ROD / rok

Uwaga: za ponadlimitową ilość odpadów należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 361,80 zł za tonę.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy