Strefa mieszkańca

Co zrobić w przypadku trwającego strajku?

W związku z trwającym strajkiem nauczycieli oferta zajęć przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Kultury pozostaje aktualna przez kolejny tydzień.

Z informacji uzyskanych ze szkół i przedszkoli wynika, że część pracowników nie deklaruje podjęcia akcji strajkowej i będzie do dyspozycji dyrektora. Zatem część dzieci będzie mogła mieć zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w macierzystej szkole lub przedszkolu. Bieżące informacje można uzyskiwać bezpośrednio w szkole/przedszkolu każdego dnia odrębnie, gdyż liczba strajkujących może być każdego dnia inna.

Z naszych informacji wynika, że do strajku nie przystąpi pięć przedszkoli. Publiczne Przedszkola nr 2, 7, 8, 18, 23 będą pracowały normalnie.

W dniach 10-12 kwietnia 2019 r. odbył się egzamin gimnazjalny a w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Wszyscy uczniowie, którzy w tym roku zdają egzaminy powinni stawić się do szkoły i wykazać gotowość do zdawania egzaminów. Należy też śledzić na bieżąco komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące tegorocznych egzaminów.

Jednocześnie apelujemy do rodziców, by jeśli to możliwe zapewnili we własnym zakresie opiekę nad dziećmi. Przypominamy również, że rodzice dzieci w wieku do 8 lat mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy z ZUS-u.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy nie mają możliwości zaopiekowania się własnymi dziećmi, miasto Jastrzębie-Zdrój przygotowało specjalną ofertę dodatkowych zajęć organizowanych przez MOK, MOSiR i Miejską Bibliotekę Publiczną wg poniższego harmonogramu:

Miejski Ośrodek Kultury

Świetlica „Stryszek” ul. Cieszyńska 101, Dom Sołecki Ruptawa – czynna w dniach 15-18.04.2019 r. w godz. 8.00-16.00

Świetlica „Iskierka" ul. Ruchu Oporu 2 – czynna w dniach 15-18.04.2019 r. w godz. 8.00-16.00

Świetlica „Kanon” ul. Zielona 17 – czynna w dniach 15-18.04.2019 r. w godz. 8.00-16.00

Świetlica „Nastolatek” ul. Turystyczna 43 – czynna w dniach 15-18.04.2019 r. w godz. 8.00-16.00

Świetlica „Promyk” ul. Rostków 7 – czynna w dniach 15-19.04.2019 r. w godz. 8.00-16.00

Świetlica „Skarbnik” ul. Wielkopolska 65 – czynna w dniach 15-19.04.2019 r. w godz. 8.00-16.00

Świetlica „Astra” os. 1000-lecia 15 – czynna w dniach 15-19.04.2019 r. w godz. 8.00-16.00

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

zajęcia 15-19 kwietnia 2019 r.

Stadion miejski – 20 dzieci
Hala „Omega” – 30 dzieci
Hala Widowiskowo-Sportowa – 50 dzieci
Lodowisko „Jastor” – 20 dzieci

Zajęcia na ww. obiektach będą się odbywać w godz. 8.00 – 13.00 i będą odbywały się zajęcia o charakterze rekreacyjnym.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju

15 – 19 kwietnia 2019 r.

Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci - ul. Wielkopolska 1a - tel. 32 471 76 97 ; 32 471 67 68 wew. 38 - 100 osób - Warsztaty plastyczne, filmy, gry i zabawy ruchowe, gry planszowe, X-box, dostęp do komputerów, szeroki wybór literatury dla dzieci i młodzieży, prasa dziecięca.
Filia nr 1 - ul. Opolska 723 - tel. 32 471 88 39; 32 470 11 83 - 50 osób - Warsztaty plastyczne; gry planszowe; 2 stanowiska komputerowe; szeroki wybór literatury dziecięcej i młodzieżowej; gry i zabawy ruchowe.
Filia nr 2 - ul. Witczaka 3a, tel. 32 476 13 61 - 50 osób - Genius – zajęcia plastyczne dla dzieci, gry planszowe, tworzenie gry wielkoformatowej, 8 stanowisk komputerowych, głośne czytanie, „Dzień Książki – od papirusa do piżamoramy” – lekcja biblioteczna; „Jastrzębski smok – rzecz o SMOGu” – edukacja ekologiczna; możliwość odrabiania lekcji, nauka we własnym zakresie.
Filia nr 3 - ul. Krakowska 38, tel. 32 471 16 97 - 22 osoby - Gry i zabawy ruchowe; zajęcia plastyczne; gry planszowe, 1 stanowisko komputerowe.
Filia nr 5 - ul. Jasna 1a, tel. 32 475 25 51 - 22 osoby - Gry planszowe, puzle, gry i zabawy ruchowe,2 stanowiska komputerowe, kolorowanki i wykreślanki, warsztaty plastyczne, głośne czytanie.
Filia nr 6 - ul. Prof. R. Ranoszka 103, tel. 32 475 25 50 - 30 osób - zajęcia plastyczne, gry planszowe, 2 stanowiska komputerowe, gry i zabawy ruchowe, książki i czasopisma dla dzieci
Filia nr 9 - ul. Wodeckiego 2, tel. 32 475 25 52 -15 osób - Gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, gry planszowe, 1 stanowisko komputerowe.
Filia nr 10 - ul. Reja 10, tel. 32 474 15 62 - 20 osób - Zagadki, rebusy, krzyżówki, zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, gry planszowe, głośne czytanie.
Filia nr 14 - ul.  Wyspiańskiego 10-12-14, tel. 32 473 47 30 - 40 osób - Szeroki wybór literatury dziecięcej i młodzieżowej, prasa dziecięca i młodzieżowa,6 stanowisk komputerowych, gry planszowe, bajki i filmy edukacyjne, warsztaty multimedialne, warsztaty plastyczne; gry i zabawy ruchowe.
 

Ponadto w szkołach podstawowych nr.: 6, 9, 10, 13, 19 i 20 dyrektorzy szkół mogą liczyć na wsparcie harcerzy przy organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy