Strefa mieszkańca

Czyste powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

fot. Aneta Czarnocka-Kanik

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami budynków jednorodzinnych mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnionymi księgami wieczystymi oraz osób posiadających pozwolenia na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunek podstawowy:

  • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
  • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Istnieje możliwość łączenia dofinansowania z programu "Czyste Powietrze" z dotacjami udzielanymi z budżetu gminy, w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania nie przekraczała 100% kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji:

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Oferta dla osób fizycznych

Regulamin naboru wniosków


W województwie śląskim dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach.

Informacje na temat Programu Czyste powietrze można uzyskać w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach:

  1. Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (punkt czynny w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 14.30)
  2. Bielsko-Biała, ul. Legionów 57 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00)
  3. Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00)

Infolinia - 32 60 32 252, czystepowietrze@remove-this.wfosigw.katowice.pl


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy