Dla mieszkańca

Do Urzędu Miasta umówisz się przez telefon

Wraz z rozluźnianiem restrykcji związanych z epidemią, zmieniają się również zasady działania urzędów.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wdrożono szereg zasad, mających na celu powstrzymanie epidemii. Teraz są one stopniowo znoszone.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez internet lub składania dokumentów za pośrednictwem skrzynki, wystawionej przed siedzibą Urzędu Miasta (dokumenty adresowane do Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych należy składać do skrzynki na ulicy Zielonej 20A) . Część spraw można już jednak załatwić osobiście.

Nie oznacza to jednak, że dostęp do budynku jest całkowicie dowolny. Do Urzędu Miasta należy umawiać się telefonicznie - pracownicy zaproponują konkretny termin spotkania.

W trybie telefonicznym można załatwiać sprawy związane z:

- rejestracją stanu cywilnego,

- ewidencją ludności i dowodami osobistymi,

- świadczeniem usług komunalnych,

- wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych

- wydawaniem pozwoleń na budowę

- wydawaniem pozwoleń na realizację inwestycji drogowych

- wydawaniem decyzji środowiskowych

- wydawaniem decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów

 

Spis kontaktowych numerów telefonów do Urzędu Miasta podajemy poniżej:

 

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – 32 4785170

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej 

Referat Mieszkaniowy - 32 4785104 

Referat Polityki Społecznej i Zdrowia - 32 4785381

Wydział Dialogu Społecznego – 32 4785135

Rejestracja pojazdów –  32 4785172 - od 6 kwietnia zmiana numeru telefonu na 32 4402319

Dowody osobiste, meldunki – 32 4785242

Prawo jazdy – 32 4785218

Terenowy Punkt Paszportowy - 32 4785376

Dział Gosp. Transport – 32 4758152

Biuro Zamówień Publicznych  –32 4785133

Geodezji i Kartografii – Podziały, Nadanie numerów – 32 4785280

Geodeci – 32 4785320

Mapy, Wypisy – 32 4785268

Miejski Rzecznik Konsumentów – 32 4785351

Wydział Architektury – 32 4785274

Wydział Funduszy Pomocniczych – 32 4785127

Wydział Gospodarki Komunalnej – 32 4785195

Biuro Rady Miasta – 32 4785210

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego:

- 32 4785272 – Użytkowanie wieczyste

- 32 4785122 – Dzierżawy

Wydział Podatków i Opłat – 32 4785259

Kasy Bankowe Bank Spółdzielczy – 32 4785369

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – 32 4785291

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 32 4785325

Wydział Kultury Sportu i Turystyki – 32 4785241

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych – 32 4402381

Wydział Organizacyjny centrala tel. Urząd Miasta – 32 4785100

Kadry – 32 4785232

Urząd Stanu Cywilnego – 32 4717488

 

W systemie zdalnym działa również Powiatowy Urząd Pracy. Z urzędem można skontaktować się pod numerami telefonu: +48 32 475 30 12, +48 32 471 44 05

 

Wszystkie te zmiany wprowadzane są w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców.

 


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy