Strefa mieszkańca

Doradztwo grupowe z księgowości - 26 lutego

Zbliża się kolejny okres sporządzania sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, za nim drzewa i bloki
fot. Robert Sitek

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza na bezpłatne doradztwo grupowe z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 26.02.2020 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, sala 129 A - I piętro.

Doradztwo odbędzie się w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego. Warunkiem uczestnictwa w doradztwie jest przystąpienie do projektu i wypełnienie przed spotkaniem następujących dokumentów:

formularz zgłoszeniowy do projektu organizacji;

formularz zgłoszeniowy do projektu uczestnika doradztwa;

umowę o świadczenie usług w ramach projektu;

formularz dotyczący pomocy de minimis;

oświadczenie dotyczące pomocy de minimis;

metodologia wyliczenia pomocy de minimis.

 

Do projektu może przystąpić każda organizacja zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz kluby sportowe widniejące w ewidencjach Urzędu Miasta. Do projektu nie mogą przystąpić stowarzyszenia zwykłe. Uczestnictwo należy zgłosić do 24.02.2020 r. do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydziału Dialogu Społecznego – Referatu Organizacji Pozarządowych: e-mail: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl, tel. 32 4785135. W doradztwie może wziąć udział członek organizacji pozarządowej, która wcześniej przed spotkaniem podpisała załączone dokumenty i dostarczyła do Referatu Organizacji Pozarządowych, pok. 210 A.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy