Strefa mieszkańca

Dotacje do zadań proekologicznych

Można składać wnioski o dotację celową na zakup i montaż kotłów grzewczych, pomp ciepła do ogrzewania budynku mieszkalnego oraz przyłączy do sieci gazowej i kanalizacji sanitarnej.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, za nim bloki

Natomiast nie są już przyjmowane wnioski na realizację zadań z zakresu zakupu i montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, obejmujących: instalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z rekuperatorem oraz pompę ciepła do c.w.u. Sytuacja taka wynika z wyczerpania się środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta na rok 2020.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy