Strefa mieszkańca

Dyskutowano o strefie centrum

Mieszkańcy miasta mieli okazję zapoznać się ze studium zagospodarowania tzw. strefy centrum, które po raz pierwszy publicznie zaprezentował właściciel, jak i podzielić się swoją opinią na ten temat.

Fragment Studium zagospodarowania terenu C-70 przygotowanego przez firmę ARKUS BPD Sp. z o.o. na zlecenie właściciela terenu, firmy Atrium Jastrzębie-Zdrój z o.o.

4, 5 i 6 listopada odbyły się konsultacje społeczne, podczas których rozmawiano o terenach zlokalizowanych w kwartale ul.: Warszawskiej, Północnej, Porozumienia Jastrzębskiego i Sybiraków oraz od ul. Północnej do nieczynnej linii kolejowej.

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój. Jest to obowiązkowy dokument planistyczny określający politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta, a jego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o opracowywane studium nasze miasto przystąpiło do projektu pn.: „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”.

W ramach tego projektu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące tzw. „strefy centrum” oraz terenów od ulicy Północnej do nieczynnej linii kolejowej. Właściciel terenu, który posiada do niego tytuł prawny, przedstawił swoje studium zaaranżowania tej przestrzeni. Proponuje tutaj budowę obiektu, w którym znajdowałyby się m.in. sale kinowe, kluby fitness i restauracje, następnie budynków konferencyjno-biurowych i wreszcie nowoczesnych mieszkań, a wszystko to – jak podkreśla – z maksymalnym poszanowaniem zieleni. Zlokalizowane pomiędzy nimi place z fontannami, oczkami wodnymi i zielenią miałyby stanowić miejsce spotkań i integracji. Części mieszkańców, którzy przyszli na spotkania, bardzo przypadło do gustu takie rozwiązanie, inni widzieliby w tym miejscu park. Oprócz konsultacji w formie spotkań, przewidziane są też warsztaty i ankiety on-line.

fot. Piotr Kędzierski
fot. Piotr Kędzierski
fot. Piotr Kędzierski
fot. Piotr Kędzierski
fot. Piotr Kędzierski
fot. Piotr Kędzierski
fot. Piotr Kędzierski
fot. Piotr Kędzierski
fot. Piotr Kędzierski
fot. Piotr Kędzierski
fot. Piotr Kędzierski
fot. Piotr Kędzierski

Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy