Dla mieszkańca

Działki na sprzedaż

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się przy ul. Rolniczej i Zamłynie.

Działka przy ul. Rolniczej.

Wyciąg z ogłoszenia
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
o drugim przetargu ustnym nieograniczonym,

który odbędzie się w sali 130 A (06.09.2022 r.), 129 A (20.09.2022 r.) I piętro budynku Urzędu Miasta przy al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Rolniczej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 • 514/4 o pow. 0,1000 ha, 06.09.2022 r. godz. 11:00, cena wywoławcza 67 100,00 zł, wadium 6 800,00 zł 
 • 515/4 o pow. 0,1000 ha, 06.09.2022 r. godz. 11:30, cena wywoławcza 62 300,00 zł, wadium 6 300,00 zł, 
 • 516/4 o pow. 0,1201 ha, 06.09.2022 r. godz. 12:00, cena wywoławcza 72 300,00 zł, wadium 7 300,00 zł, 
 • 517/4 o pow. 0,1310 ha, 20.09.2022 r. godz. 11:00, cena wywoławcza 74 400,00 zł, wadium 7 500,00 zł, 
 • 519/4 o pow. 0,1000 ha, 20.09.2022 r. godz. 11:30, cena wywoławcza 57 400,00 zł, wadium 5 800,00 zł, obręb Bzie Zameckie k. m.5, KW GL1J/00010720/6.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki, których wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 31.08.2022 r. dla działek 514/4, 515/4, 516/4 oraz do dnia 14.09.2022 r. dla działek 517/4, 519/4 (data wpływu na konto). Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 931 z późn. zm.) objęta jest 23 % podatkiem VAT.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie 55 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronach internetowych m.in. www.jastrzebie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Piłsudskiego 60, tel. 32 47 85 273.
 Wyciąg z ogłoszenia
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
o przetargu ustnym nieograniczonym,

który odbędzie się w sali 130 A (23.09.2022 r. oraz 27.09.2022 r.) I piętro budynku Urzędu Miasta przy al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Zamłynie, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 • 2570/270 o pow. 0,1001 ha, 23.09.2022 r. godz. 10:00, cena wywoławcza 89 500,00 zł, wadium 9 000,00 zł 
 • 2569/270 o pow. 0,1001 ha, 23.09.2022 r. godz. 10:30, cena wywoławcza 89 500,00 zł, wadium 9 000,00 zł, 
 • 2568/270 o pow. 0,1000 ha, 23.09.2022 r. godz. 11:00, cena wywoławcza 89 500,00 zł, wadium 9 000,00 zł, 
 • 2579/270 o pow. 0,1011 ha, 27.09.2022 r. godz. 11:00, cena wywoławcza 93 500,00 zł, wadium 9 400,00 zł, 
 • 2578/270 o pow. 0,1054 ha, 27.09.2022 r. godz. 11:30, cena wywoławcza 105 500,00 zł, wadium 10 600,00 zł,
 • 2577/270 o pow. 0,1004 ha, 27.09.2022 r. godz. 12:00, cena wywoławcza 100 500,00 zł, wadium 10 100,00 zł, obręb Jastrzębie Zdrój k. m.5, KW GL1J/00010662/1.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki, których wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 19.09.2022 r. dla działek 2570/270, 2569/270, 2568/270 oraz do dnia 21.09.2022 r. dla działek 2579/270, 2578/270, 2577/270 (data wpływu na konto). Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 931 z późn. zm.) objęta jest 23 % podatkiem VAT.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie 14 MN, 15MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronach internetowych m.in. www.jastrzebie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Piłsudskiego 60, tel. 32 47 85 273.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy