Strefa mieszkańca

Dzieci wspólnie z strażnikami bezpiecznie wróciły do szkoły

Straż Miejska od początku roku szkolnego podjęła działania pod nazwą ”Bezpieczna droga do szkoły”.

Strażnik Miejski przy przejściu dla pieszych przed szkołą.
Fot. SM

Dla uczniów rok szkolny rozpoczął się tradycyjnie początkiem września, jednak jeszcze w okresie wakacyjnym strażnicy kontrolowali tereny przy placówkach oświatowych, zwracając uwagę m.in. na wszelkie nieprawidłowości i niedogodności, mogące wpłynąć na bezpieczeństwo najmłodszych w drodze do szkoły.

Natomiast od pierwszego września, przy wybranych przejściach dla pieszych usytuowanych w rejonie szkół, strażnicy zwracali szczególną uwagę na stosowanie się kierowców do przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym, oraz na odpowiednie zachowanie się dzieci i ich rodziców, korzystających z chodników i przejść dla pieszych.

Po zakończeniu czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacyjnego, funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolują także tereny przy szkołach, przeciwdziałając m.in. aktom dewastacji, zaśmiecania, a w godzinach wieczornych, także spożywania alkoholu.

 


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy