Strefa mieszkańca

Ferie zimowe czas zacząć

Już od 11 lutego rozpoczyna się dwutygodniowy okres ferii.

W ich trakcie dzieci i młodzież szkolna będą mogły na własną rękę, korzystając z szerokiej oferty instytucji, bądź też z pomocą rodziców, organizować sobie czas wolny od zajęć lekcyjnych.

Dla strażników miejskich okres przygotowań do ferii rozpoczął się już w styczniu, kiedy to na terenie szkół i przedszkoli przeprowadzali pogadanki z dziećmi na temat właściwego, bezpiecznego korzystania z uroków zimy.

Przez ostatnie dwa dni nauki, wspólnie z przedstawicielami m.in. Straży Pożarnej, Policji i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego prowadzimy zajęcia w ZS3. Dzięki inicjatywie dyrekcji szkoły, mamy okazję porozmawiać z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkolakami na temat bezpiecznych postaw w okresie ferii zimowych oraz cyberprzemocy.

Plan działań Straży Miejskiej w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2019” obejmuje nie tylko działania profilaktyczne. Poniżej przedstawiamy wybrane punkty planu, który będzie realizowany przez najbliższe 2 tygodnie.

  • Patrolowanie okolic placówek na terenie miasta, w których organizowane będą półkolonie i inne zajęcia związane z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży, jak np. świetlice MOK, lodowisko JASTOR;
  • Kontrolę miejsc publicznych w godzinach wieczorowo-nocnych celem ujawniania nieletnich będących pod wpływem alkoholu oraz ustalania źródeł, z których otrzymali alkohol;
  • Kontrolę miejsc zabaw dzieci i młodzieży niekorzystających ze zorganizowanych form wypoczynku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na „górki saneczkowe” oraz akweny wodne i tworzenie się tam „dzikich” lodowisk;
  • Patrolowanie miejsc gromadzenia się dzieci i młodzieży, tj. klatek schodowych, piwnic, pustostanów, okolic dyskotek i pubów itp., mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przemieszczającym się na terenie miasta, jak również zapobiegając zjawisku demoralizacji nieletnich.

Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy