Dla mieszkańca

II Sesja zwyczajna Rady Miasta

Sesja odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godzinie 13.00. Poruszony zostanie między innymi temat gospodarowania zasobem nieruchomości miasta.

radni rady miasta jastrzębie-zdrój na sali obrad
fot. arch. UM

Planowany porządek obrad:      

1. Otwarcie II Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
3.Przyjęcie protokołu z  I Sesji Rady Miasta. 
4. Informacja Prezydenta Miasta.  
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta. 
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z realizacji kontroli wydatków wybranego osiedla i sołectwa. 
7. Zgłaszanie interpelacji
8. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości (OSP) – MZN.
9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2020 rok:
· Budżetu i Skarbu,
· Polityki Gospodarczej i Bezrobocia
· Edukacji 
· Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad Sesji.

 

Informacje na temat aktualnej sesji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy